Noninvasiv ventilation för obesitas-hypoventilationssyndrom | ResMed
Noninvasiv ventilation för obesitas-hypoventilationssyndrom
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Andningsvård  > Noninvasiv ventilation för obesitas-hypoventilationssyndrom

Noninvasiv ventilation för obesitas-hypoventilationssyndrom

Obesitas-hypoventilationssyndrom (OHS) definieras som en kombination av fetma, hyperkapni dagtid (ökade koldioxidnivåer) och hypoxi (syrebrist) under sömnen efter uteslutande av andra sjukdomar som kan orsaka alveolär hypoventilation.

OHS är ett kroniskt tillstånd som har kopplats till metaboliska, hormonrelaterade och hjärt- och kärlrelaterade åkommor. Det har bevisats sänka livskvaliteten och medför en ökad risk för sjukhusinläggning och dödsfall.1

Användningen av noninvasiv ventilation för OHS-patienter har visat sig:

  • Normalisera blodgaserna2 
  • Förlänga överlevnaden2
  • Sänka det systoliska lungartärtrycket3
  • Öka motionskapaciteten3

Få mer information om noninvasiv ventilation på vår ResMed-specialsida.

Referenser

  1. Borel JC, Borel AL, Monneret D, Tamisier R, Levy P, Pepin JL. Obesity hypoventilation syndrome: from sleep-disordered breathing to systemic comorbidities and the need to offer combined treatment strategies. Respirology. Maj 2012, 17(4): 601-10.
  2. Ojeda Castillejo E, de Lucas Ramos P, López Martin S, et al. Noninvasive Mechanical Ventilation in Patients with Obesity Hypoventilation Syndrome. Long-term Outcome and Prognostic Factors. Arch Bronconeumol. 2014, 2 apr. pii: S0300-2896(14)00088-X
  3. Castro-Añón O1, Golpe R, Pérez-de-Llano LA, López González MJ, Escalona Velasquez EJ, Pérez Fernández R, Testa Fernández A, González Quintela A. Haemodynamic effects of non-invasive ventilation in patients with obesity-hypoventilation syndrome. Respirology. Nov 2012, 17(8): 1 269-74.