Noninvasiv ventilation för neuromuskulära sjukdomar hos vuxna | ResMed
Noninvasiv ventilation för neuromuskulära sjukdomar hos vuxna
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Andningsvård  > Noninvasiv ventilation för neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Noninvasiv ventilation för neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Ett antal kroniska neuromuskulära sjukdomar såsom muskeldystrofi och motorneuronsjukdom leder till progressiv andningsmuskeldysfunktion, vilket i sin tur kan leda till andningssvikt och dödsfall. Noninvasiv ventilation (NIV) nattetid och dagtid håller på att bli den metod som alltmer föredras för dessa sjukdomar1, och bör övervägas för:

 • Patienter med observerade sömnrelaterade andningsstörningar eller nattlig syredesaturering1,2
 • Patienter med progressiv andningsmuskelsvaghet som utvecklar hypoventilation (ytlig andning) och obstruktiv sömnapné (OSA)3,4

Noninvasiv ventilation som behandling av neuromuskulär sjukdom har flera fördelar. Den har bevisats göra följande1,5,6 :

 • Öka blodgaserna
 • Minska andningsarbetet
 • Motverka trötthetssymptom
 • Minska sömnighet dagtid
 • Motverka morgonhuvudvärk
 • Förbättra överlevnaden för patienter med Duchennes muskeldystrofi (DMD) och amyotrofisk lateralskleros (ALS)7,8

Få mer information om noninvasiv ventilation på vår ResMed-specialsida

Referenser

 1. Joshua O. Benditt1 och Louis J. Boitano. Pulmonary Issues in Patients with Chronic Neuromuscular Disease. Am J Respir Crit Care Med Vol 187, Iss. 10, ss 1 046–1 055, 15 maj 2013
 2. Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, England JD, Forshew D, Johnston W, Kalra S, Katz JS, Mitsumoto H, Rosenfeld J, et al.; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Practice parameter update: the care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2009, 73: 1218-1226.
 3. Bourke SC, Gibson GJ. Sleep and breathing in neuromuscular disease. Eur Respir J 2002, 19: 1194-1201
 4. Birnkrant DJ, Panitch HB, Benditt JO, Boitano LJ, Carter ER, Cwik VA, Finder JD, Iannaccone ST, Jacobson LE, Kohn GL, et al. American College of Chest Physicians consensus statement on the respiratory and related management of patients with Duchenne muscular dystrophy undergoing anesthesia or sedation. Chest 2007, 132: 1 977–1 986.
 5. Mehta S, Hill NS. Noninvasiv ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163: 540-577.
 6. Eagle M, Baudouin SV, Chandler C, Giddings DR, Bullock R, Bushby K. Survival in Duchenne muscular dystrophy: improvements in life expectancy since 1967 and the impact of home nocturnal ventilation. Neuromuscul Disord 2002, 12: 926–929.
 7. Toussaint M, Steens M, Wasteels G, Soudon P. Diurnal ventilation via mouthpiece: survival in end-stage Duchenne patients. Eur Respir J 2006, 28: 549–555
 8. Radunovic A, Annane D, Jewitt K, Mustfa N. Mechanical ventilation for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane Database Syst Rev 2009, 4: CD004427. Uppdatering i: Cochrane Database Syst Rev 2013, 3: CD004427.