Noninvasiv ventilation för akut andningssvikt | ResMed
Noninvasiv ventilation för akut andningssvikt
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Andningsvård  > Noninvasiv ventilation för akut andningssvikt

Noninvasiv ventilation för akut andningssvikt

Noninvasiv ventilation (NIV) används ofta för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och akut kardiogent lungödem.1,2  Det finns dock nya resultat som pekar på att NIV kan användas framgångsrikt för behandling av andra typer av akut andningssvikt.

NIV har redan använts för patienter med akut hypoxemisk andningssvikt. För valda patientgrupper kan den:

  • Undanröja behovet av intubation hos >50 procent av valda patienter3,2
  • Möjliggöra tidigare extubering av mekaniskt ventilerade patienter3
  • Minska mortaliteten2,3,4,5
  • Minska förekomsten av sjukhusförvärvad pneumoni3

Prediktorer för andningssvikt är lägre medvetandenivåer, lägre pH-värde och ökade sekretioner2. Patientgrupper där evidens fortfarande saknas är astma, lunginflammation och akut lungskada.6

Få mer information om noninvasiv ventilation på vår ResMed-specialsida

Referenser

  1. Hess DR. Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Respir Care 2013, 58: 950-72.
  2. Penuelas O, Frutos-Vivar F, Esteban A. Noninvasive positive-pressure ventilation in acute respiratory failure. CMAJ: Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne 2007, 177: 1 211-8.
  3. Hess DR. The evidence for noninvasive positive-pressure ventilation in the care of patients in acute respiratory failure: a systematic review of the literature. Respir Care 2004, 49: 810-29.
  4. Antonelli M, Conti G, Rocco M, Bufi M, De Blasi RA, Vivino G, et al. A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 1998;339(7):429-435.
  5. Ferrer M, Esquinas A, Leon M, Gonzalez G, Alarcon A, Torres A. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;168(12):1438-1444.
  6. Keenan SP, Mehta S. Noninvasive ventilation for patients presenting with acute respiratory failure: the randomized controlled trials. Respir Care 2009, 54: 116-26.