Noninvasiv ventilation för KOL-patienter | ResMed
Noninvasiv ventilation för KOL-patienter
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Andningsvård  > Noninvasiv ventilation för KOL-patienter

Noninvasiv ventilation för KOL-patienter

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de ledande dödsorsakerna över hela världen och utgör en stor ekonomisk belastning för vården. Noninvasiv ventilation (NIV) har visat sig effektivt vid behandling av KOL-patienter med akuta skov, har bidragit till lungrehabilitering för KOL-patienter och har gett fördelar vid hantering av KOL-patienter med kronisk hyperkapni.

NIV vid behandling av akuta skov hos KOL-patienter

Det finns starka belägg för att rekommendera NIV vid behandling av akut andningssvikt i samband med KOL-skov. GOLD-riktlinjerna från 20111 anger att NIV förbättrar respiratorisk acidos, ger lägre andningsfrekvens, lindrar andnöd inklusive komplikationer som ventilatorrelaterad lunginflammation, förkortar sjukhusvistelsen och vad viktigare är: sänker mortaliteten och intubationsfrekvensen.

I en systematisk Chochrane-utvärdering av studier som har jämfört NIV med standardvård förknippades NIV med lägre mortalitet, minskat behov av intubation och större förbättringar av pH, PaCO2, och andningsfrekvens efter 1 timme. NIV ledde även till färre komplikationer och förkortade sjukhusvistelsen2.

Fortsatt användning av NIV efter inläggning på sjukhus på grund av KOL-skov har även visat sig sänka risken för återkommande skov och klinisk försämring3,4. I en nyligen genomförd utvärdering fann man att behandling med NIV efter akuta KOL-skov förbättrade progressionsfri överlevnad och ledde till färre sjukhusinläggningar5.

NIV vid lungrehabilitering

GOLD-riktlinjerna angav att alla KOL-patienter har nytta av lungrehabilitering och fortsatt fysisk aktivitet11. NIV vid lungrehabilitering kan:

 • Förbättra syresättning och gasutbyte6,8
 • Öka motionens intensitet och längd6,7
 • Lindra dyspné6
 • Förbättra flera hälsorelaterade mått på livskvalitet8

NIV vid behandling av stabil KOL

GOLD-riktlinjerna anger att en kombination av NIV och långvarig syrgasbehandling kan göra nytta för vissa KOL-patienter, särskilt de med hyperkapnisk KOL1. Det finns belägg för att NIV i kombination med annan behandling vid stabil hyperkapnisk KOL kan förbättra:

 • Blodgaser och lungfunktion9,10,11,14
 • Dyspné9,10
 • Inläggning på intensivvårdsavdelning9
 • Livskvalitet9,10,11

Effekten av NIV på mortalitet hos KOL-patienter är fortfarande oklar. I mindre kliniska studier har man dock kunnat visa att NIV kan förbättra överlevnadsgraden12. Detta gäller särskilt för behandling med högt inandningstryck (även känd som NIV med hög intensitet) som förknippas med positiva långsiktiga resultat för patienter13,14.

Referenser

 1. Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2011[cited 29/Jun/2012]; Available from: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2011_Feb21.pdf.
 2. Ram F, Picot J, Lightowler J, Wedzicha J. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD004104.
 3. Funk GC, Breyer MK, Burghuber OC, Kink E, Kirchheiner K, Kohansal R, Schmidt I, Hartl S. Long-term non-invasive ventilation in COPD after acute-on-chronic respiratory failure Respir Med 2011; 105(3):427-34.
 4. Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY, Leung WS, Lin A, Chu CM. A pilot trial of non-invasive home ventilation after acidotic respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(5):642-9.
 5. Galli JA, et al., Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respiratory Medicine (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2014.03.006
 6. Dreher M, Storre JH, Windisch W . Noninvasive ventilation during walking in patients with severe COPD: a randomised cross-over trial. Eur Respir J 2007, 29(5): 930-6.
 7. Corner E, Garrod R. Does the addition of non-invasive ventilation during pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease augment patient outcome in exercise tolerance? A literature review. Physiother Res Int 2010; 15(1):5-15.
 8. Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, Kerstjens HA, Zijlstra JG, Wijkstra PJ. Nocturnal non-invasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008;63(12):1052-7.
 9. Clini E, Sturani C, Rossi A, Viaggi S, Corrado A, Donner CF, Ambrosino N. The Italian multicentre study on noninvasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 2002, 20(3): 529-38.
 10. Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E, Zygoulis P, Koutsokera A, Gourgoulianis KI, Kostikas K. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: effect on quality of life. Respir Med 2008; 102(6):904-11.
 11. D J Meecham Jones, et al. Nasal pressure support ventilation plus oxygen compared with oxygen therapy alone in hypercapnic COPD. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1 augusti, 1995 vol. 152 no. 2 538-544.
 12. McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D, Esterman A, Ellis EE, Catcheside PG, O'Donoghue FJ, Barnes DJ, Grunstein RR. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009;64(7):561-6.
 13. Budweiser S, Hitzl AP, Jorres RA, Heinemann F, Arzt M, Schroll S, Pfeifer M. Impact of noninvasive home ventilation on long-term survival in chronic hypercapnic COPD: a prospective observational study. Int J Clin Pract 2007; 61(9):1516-22.
 14. Windisch W, Haenel M, Storre JH, Dreher M. High-intensity non-invasive positive pressure ventilation for stable hypercapnic COPD. Int J Med Sci 2009; 6(2):72-6.