Andningsvård | ResMed
Andningsvård 

Respiratory care

ResMed erbjuder flera olika lösningar för behandling av andningsstörningar.

Noninvasiv ventilation (NIV) har ofta använts som behandling för patienter med andningsstörningar. Några av de omedelbara fördelarna med NIV inkluderar lindring av symptom som trötthet, dagtrötthet och morgonhuvudvärk. Noninvasiv ventilation kan även förbättra gasutbyte och livskvalitet under dagtid, samt förkorta inläggningstid på sjukhus.

Nedan finns information om hur noninvasiv ventilation och ResMeds behandling kan hjälpa specifika patienter.

Noninvasiv ventilation för KOL-patienter

Noninvasiv ventilation (NIV) har visat sig effektivt vid behandling av KOL-patienter med akuta skov, har bidragit till lungrehabilitering för KOL-patienter och har gett fördelar vid hantering av KOL-patienter med kronisk hyperkapni.

Läs mer

Noninvasiv ventilation för obesitas-hypoventilationssyndrom

Noninvasiv ventilation för patienter med obesitas-hypoventilationssyndrom har bevisats normalisera blodgaser, förlänga överlevnaden och öka motionskapaciteten.

Läs mer

Noninvasiv ventilation för akut andningssvikt

Noninvasiv ventilation (NIV) används ofta för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, men nya forskningsresultat pekar på att NIV kan användas för behandling av andra typer av akut andningssvikt.

Läs mer

Noninvasiv ventilation för pediatriska patienter

Barn med ärftliga neuromuskulära sjukdomar löper stor risk att drabbas av andningsstörningar under tidig barndom eller ungdomstid. Noninvasiv ventilation rekommenderas för att förbättra livskvaliteten.

Läs mer

Noninvasiv ventilation för neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Många kroniska neuromuskulära sjukdomar leder till progressiv respiratorisk muskeldysfunktion. Noninvasiv ventilation kan bidra till att minska sömnighet dagtid då den förbättrar gasutbyte och andning.

Läs mer