iVAPS-algoritmer | ResMed
iVAPS-algoritmer

iVAPS-algoritmer

Hos ResMed strävar vi efter att förbättra patientcompliance och ge bekväm och effektiv behandling. Det är därför vi fortsätter att utveckla ventilatorer med iVAPS-algoritmer, en innovativ teknik som anpassas efter patienterna, särskilt dem med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Lär dig mer om KOL. 

Genom inriktningen på den alveolära ventilationen upprätthåller iVAPS kontinuerligt ventilationen enligt patientens metaboliska behov, vilket minskar risken för över- och underventilation vid en föränderlig andningsfrekvens. Data från omfattande produkttestning mot VAPS-ventilatorer och kliniska prövningar har visat att iVAPS-tekniken effektivt tillgodoser patienternas ventilationsbehov. Den svarar också på andningsförändringar utan att minska patientkomfort eller sömnkvalitet.

I ventilatorer med tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) kombineras fördelarna med tryckstödsventilation, till exempel patientkomfort och synkroni mellan patient och ventilator, med säkerheten i ett målvärde för tidalvolym. Även om ventilationsbehoven kan tillgodoses i VAPS-funktioner är responsen på andningsförändringar långsam. En ytterligare begränsning med VAPS-lägen är den påtvingade obligatoriska måltidalvolymen i varje andetag. Även om andningsfrekvensen ändras kommer en trigger att ges för leverans av samma tidalvolym för varje andetag, vilket kan leda till obehag och sömnstörningar för patienten.

Flera kliniska prövningar har gjorts för att utvärdera iVAPS-algoritmen jämfört med tryckstödsventilation av standardtyp (PSV) i olika patientpopulationer. Många studier har visat att iVAPS är lika effektivt som PSV för långsiktig hantering av ventilationssvikt hos stabila KOL-patienter.1,2,3,4

Referenser

  1. Oscroft NS, Ali M, Gulati A, Davies MG, Quinnell TG, Shneerson JM, Smith IE. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD. COPD 2010, 7: 398-403.
  2. Jaye J, Chatwin M, Dayer M, Morrell MJ, Simonds AK. Autotitrating versus standard noninvasive ventilation: a randomised crossover trial. Eur Respir J 2009, 33: 566-573.
  3. Battisti A, Tassaux D, Bassin D, Jolliet P. Automatic adjustment of noninvasive pressure support with a bilevel home ventilator in patients with acute respiratory failure: a feasibility study. Intens Care Med 2007, 33(4): 632-638.
  4. Kelly JL, Jaye J, Pickersgill RE, Chatwin M, Morrell MJ, Simonds AK. Randomized trial of 'intelligent' autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology (Carlton, Vic) 2014.