Farrells historiska milstolpar | ResMed
Farrells historiska milstolpar
Sjukvårdpersonal > Forskning och utbildning > Kliniska rapporter > Farrells historiska milstolpar

Farrells historiska milstolpar

ResMeds grundare och styrelseordförande Dr. Peter Farrell identifierar de viktiga forskningsresultat som ligger till grund för dagens sömnmedicin.

Dr. Peter C. Farrell PhD, DSc, AM har examina från University of Sydney, Massachusetts Institute of Technology, University of Washington, Seattle och University of New South Wales. Mer om Peter.

Historiska milstolpar

  • Grundandet av en klinik för sömnstörningar vid Stanford University samtidigt som sömnapnésyndrom klassificeras som en medicinsk åkomma.

    Guilleminault C, Tilkian A, and Dement W. The sleep apnea syndromes. Annual Reviews 1976 465-484

Diagnos

Screening med hjälp av frågeformulär

Diagnos i hemmet

Dödlighet av alla orsaker

Hjärt- och kärlsjukdomar

Allmänt

  • Om användning av CPAP jämfört med extra syrgas vid behandling av patienter med obstruktiv sömnapné (OSA)
    • Gottlieb DJ, Punjabi NM, Mehra R, Patel SR, Quan SF, M.D., Babineau DC, Tracy RP, Rueschman M, Blumenthal RS, Eldrin F. Lewis EF, Bhatt DL, Redline S. CPAP versus Oxygen in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2014; 370:2276–2285 June 12, 2014
  • CPAP-behandling kan motverka systoliska och diastoliska abnormaliteter efter så lite som 3 månaders behandling
    • Colish J, Walker J, Elmayergi N, Almutairi S, Alharbi F, Lytwyn M, Francis A, Bohonis S, Zeglinski M, Kirkpatrick I, Sharma S, Jassal D. Obstructive sleep apnea: Effects of continuous positive airway pressure on cardiac remodeling as assessed by cardiac biomarkers, echocardiography, and cardiac MRI. Chest 2012 141(3):674–81
  • Data över samsjuklighet för OSA och hjärt- och kärlsjukdomar tyder på att OSA bör vara ett nytt mål för riskreduktion

 Dödlighet

 Hypertoni

 Läkemedelsresistent hypertoni

 Artärer

 Hjärtrytmrubbningar

 Stroke

Kvinnor och OSA

Metabolt syndrom

Diabetes

Perioperativ omvårdnad

Cancer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Nokturi

Diverse