Sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar

Flera studier indikerar att SDB bidrar till eller förvärrar hjärt- och kärlsjukdomar. SDB förknippas med ökad förekomst av hypertoni, kranskärlssjukdomar, kongestiv hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, stroke och till och med ökad dödlighet1,2 .

CPAP-behandling för OSA har visat sig:  Ge ökad vänstersidig ventrikulär ejektionsfraktion (LVEF), sänkt blodtryck och minskad risk för dödliga och icke-dödliga komplikationer vid hjärt- och kärlsjukdomar.3-6

Viktig forskning inom området OSA och hjärt- och kärlsjukdomar har funnit att SDB:

  • Orsakar hypoxi, ökning av intratorakala trycksvängningar på grund av försök till inandning under apné, och aktivering av det sympatiska nervsystemet. Alla dessa faktorer har negativa konsekvenser för hjärt- och kärlsystemet.9-12
  • Är starkt kopplat till hypertoni, oberoende av andra relevanta riskfaktorer.13-16
  • Uppträder hos mer än 30 % av patienter som lider av hypertoni.17
  • Uppträder hos mer än 80 % av patienter med läkemedelsresistent hypertoni.18
  • Behandling med CPAP kan leda till en avsevärd sänkning av blodtrycket. Sänkningen är tillräcklig för att minska risken för hjärtinfarkt med 37 % och stroke med 56 %.19-21
  • Patienter löper 2.4 gånger högre risk för hjärtsvikt, oberoende av andra kända riskfaktorer.22
  • För patienter som även lider av hjärtsvikt förbättrar CPAP-behandling funktionen i den vänstra ventrikeln.23
  • Är vanligt hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och uppträder hos 50 % av patienter med förmaksflimmer.24
  • Patienter har förhöjda nivåer av inflammatoriska, oxidativa och vaskulära endotelcellmarkörer, som förknippas med aterogenes. Dessa markörer förbättras när sömnapné behandlas med CPAP.25-28
  • I allvarliga fall innebär det en avsevärd ökning av risken för komplikationer av hjärt- och kärlsjukdomar. Behandling med CPAP sänker risken.29,30

 

Referenser

Fler artiklar

Fetma och sömnapné är mycket vanligt bland patienter som lider av sjuklig fetma och förknippas ...