Hjärt- och kärlsjukdomar | ResMed
Hjärt- och kärlsjukdomar

Sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar

Flera studier indikerar att SDB bidrar till eller förvärrar hjärt- och kärlsjukdomar. SDB förknippas med ökad förekomst av hypertoni, kranskärlssjukdomar, kongestiv hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, stroke och till och med ökad dödlighet1,2 .

CPAP-behandling för OSA har visat sig:  Ge ökad vänstersidig ventrikulär ejektionsfraktion (LVEF), sänkt blodtryck och minskad risk för dödliga och icke-dödliga komplikationer vid hjärt- och kärlsjukdomar.3-6

Viktig forskning inom området OSA och hjärt- och kärlsjukdomar har funnit att SDB:

 • Orsakar hypoxi, ökning av intratorakala trycksvängningar på grund av försök till inandning under apné, och aktivering av det sympatiska nervsystemet. Alla dessa faktorer har negativa konsekvenser för hjärt- och kärlsystemet.9-12
 • Är starkt kopplat till hypertoni, oberoende av andra relevanta riskfaktorer.13-16
 • Uppträder hos mer än 30 % av patienter som lider av hypertoni.17
 • Uppträder hos mer än 80 % av patienter med läkemedelsresistent hypertoni.18
 • Behandling med CPAP kan leda till en avsevärd sänkning av blodtrycket. Sänkningen är tillräcklig för att minska risken för hjärtinfarkt med 37 % och stroke med 56 %.19-21
 • Patienter löper 2.4 gånger högre risk för hjärtsvikt, oberoende av andra kända riskfaktorer.22
 • För patienter som även lider av hjärtsvikt förbättrar CPAP-behandling funktionen i den vänstra ventrikeln.23
 • Är vanligt hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och uppträder hos 50 % av patienter med förmaksflimmer.24
 • Patienter har förhöjda nivåer av inflammatoriska, oxidativa och vaskulära endotelcellmarkörer, som förknippas med aterogenes. Dessa markörer förbättras när sömnapné behandlas med CPAP.25-28
 • I allvarliga fall innebär det en avsevärd ökning av risken för komplikationer av hjärt- och kärlsjukdomar. Behandling med CPAP sänker risken.29,30

Referenser

 1. Monahan, K. and S. Redline, Role of obstructive sleep apnea in cardiovascular disease. Curr Opin Cardiol, 2011. 26(6): p. 541-7.
 2. Shahar, E., et al.,Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med, 2001. 163(1): p. 19-25.
 3. Kaneko, Y., et al.,Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with heart failure and obstructive sleep apnea. N Engl J Med, 2003. 348(13): p. 1233-41
 4. Mansfield, D.R., et al.,Controlled trial of continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea and heart failure. Am J Respir Crit Care Med, 2004. 169(3): p. 361-6. 
 5. Buchner, N.J., et al., Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med, 2007. 176(12): p. 1274-80.
 6. Shamsuzzaman AS, Gersh BJ, Somers VK. Obstructive sleep apnea: implications for cardiac and vascular disease. JAMA 2003;290:1906-14
 7. Lattimore JD, Celermajer DS, Wilcox I. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2003;41:1429-37.
 8. Bradley TD, Floras JS. Sleep apnea and heart failure: Part I: obstructive sleep apnea. Circulation 2003;107:1671-8. 
 9. Peker Y, Hedner J, Norum J, Kraiczi H, Carlson J. Increased incidence of cardiovascular disease in middle-aged men with obstructive sleep apnea: a 7-year follow-up. Am J Respir Crit Care Med 2002, 166: 159-165.
 10. Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med 2000;342:1378-1384.
 11. Lavie P, Herer P, Hoffstein V.Obstructive sleep apnea syndrome as a risk factor for hypertension: population study. BMJ 2000;320:479-82.
 12. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, D'Agostino RB, Newman AB, Lebowitz MD, Pickering TG. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. JAMA 2000;283:1829-1836.
 13. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM, Ten Have T, Leiby BE, Vela-Bueno A, Kales A. Association of hypertension and sleep-disordered breathing. Arch Intern Med 2000;160:2289-95.
 14. Sjostrom C, Lindberg E, Elmasry A, Hagg A, Svardsudd K, Janson C. Prevalence of sleep apnoea and snoring in hypertensive men: a population based study. Thorax 2002;57:602-7.
 15. Logan AG, Perlikowski SM, Mente A, Tisler A, Tkacova R, Niroumand M, Leung RS, Bradley TD. High prevalence of unrecognized sleep apnoea in drug-resistant hypertension. J Hypertens 2001;19:2271-7
 16. Logan AG, Tkacova R, Perlikowski SM, Leung RS, Tisler A, Floras JS, Bradley TD. Refractory hypertension and sleep apnoea: effect of CPAP on blood pressure and baroreflex. Eur Respir J 2003, 21: 241-7
 17. Becker HF, Jerrentrup A, Ploch T, Grote L, Penzel T, Sullivan CE, Peter JH. Effect of nasal continuous positive airway pressure treatment on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea. Circulation 2003;107:68-73
 18. Pepperell JC, Ramdassingh-Dow S, Crosthwaite N, Mullins R, Jenkinson C, Stradling JR, Davies RJ.Ambulatory blood pressure after therapeutic and subtherapeutic nasal continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea: a randomised parallel trial. Lancet 2002;359:204-10.
 19. Shahar E, Whitney CW, Redline S, Lee ET, Newman AB, Javier Nieto F, O'Connor GT, Boland LL, Schwartz JE, Samet JM. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med 2001, 163: 19-25.
 20. Kaneko Y, Floras JS, Usui K, Plante J, Tkacova R, Kubo T, Ando S, Bradley TD. Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with heart hailure and obstructive sleep apnea. N Engl J Med 2003;348:1233-1241
 21. Lanfranchi PA, Braghiroli A, Bosimini E, Mazzuero G, Colombo R, Donner CF, Giannuzzi P.Prognostic value of nocturnal Cheyne-Stokes respiration in chronic heart failure. Circulation 1999;99:1435-40.
 22. Teschler H, Dohring J, Wang YM, Berthon-Jones M. Adaptive pressure support servo-ventilation: a novel treatment for Cheyne-Stokes respiration in heart failure. Am J Respir Crit Care Med 2001, 164: 614-9. 
 23. Pepperell JC, Maskell NA, Jones DR, Langford-Wiley BA, Crosthwaite N, Stradling JR, Davies RJ. A randomized controlled trial of adaptive ventilation for Cheyne-Stokes breathing in heart failure. J Respir Crit Care Med 2003;168:1109-14.
 24. Topfer V, El-Sebai M, Wessendorf TE, Moraidis I, Teschler H.Adaptive servoventilation: effect on Cheyne-Stokes-Respiration and on quality of life Pneumologie 2004;58:28-32.
 25. Schadlich S, Konigs I, Kalbitz F, Blankenburg T, Busse HJ, Schutte W. Cardiac efficiency in patients with Cheyne-Stokes respiration as a result of heart insufficiency during long-term nasal respiratory treatment with adaptive servo ventilation (AutoSet CS) Z Kardiol 2004;93:454-62.
 26. Philippe C; Stoica-Herman M; Drouot X; Raffestin B; Escourrou P; Hittinger L; Michel P-L; Rouault S; d'Ortho M-P. Compliance with and effectiveness of adaptive servoventilation versus continuous positive airway pressure in the treatment of Cheyne-Stokes respiration in heart failure over a six month period. Heart 2006;92(3):337-42. 
 27. Gami AS, Pressman G, Caples SM, Kanagala R, Gard JJ, Davison DE, Malouf J, Ammash N, Friedman P, Somers VK. Association of atrial fibrillation and obstructive sleep apnea. Circulation 2004;110(4):364-7.