Kardiologi | ResMed
Kardiologi

Kardiologi

Studier har visat att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar uppvisar en hög prevalens av sömnapné, och det kan handla om både obstruktiv (OSA) och central sömnapné (CSA).

Sömnrelaterade andningsstörningar kan både påverkas av och påverka hjärt- och kärlproblem, vilket gäller allt från hypertoni och kranskärlssjukdomar till hjärtsvikt och stroke.

Mer information om kardiologi och sömnapné finns nedan.

Sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar

Läs mer om forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar och kopplingen till sömnapné och SDB.

Läs mer