Kliniska rapporter

Hos ResMed fokuserar vi på att utveckla vår bransch- och patientexpertis inom sömn- och andningsstörningar. Det är därför vi fortsätter att bedriva forskning inom områden som förknippas med sömnrelaterade andningsstörningar.

Vi anser att företag och medicinsk forskning måste samverka för att förbättra vård och behandling av patienter.

Läs vår omfattande samling av forsknings- och kliniska rapporter nedan.

Sömn

ResMed är ett globalt ledande företag som banat vägen inom området sömnrelaterade andningsstörningar. Allt om vår forskning kring sömnrelaterade andningsstörningar och relaterad innovation och teknik.

Kardiologi

ResMed är starkt involverade i forskning kring kopplingen mellan sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Allt om vår forskning om sömn och kardiologi, särskilt hjärtsvikt och CSA-CSR.

Respiratory care

ResMed erbjuder flera olika lösningar för behandling av andningsstörningar. Noninvasiv ventilation (NIV) kan användas för att behandla patienter med dysfunktionell andning. Allt om andningsvård och NIV.

iVAPS-algoritmer

Hos ResMed strävar vi efter att förbättra patientcompliance. Det är därför vi fortsätter att utveckla ventilatorer med iVAPS-algoritmer, en innovativ teknik som anpassas efter patienterna.

Farrells historiska milstolpar

ResMeds grundare och styrelseordförande Dr. Peter Farrell identifierar de viktiga forskningsresultat som ligger till grund för dagens sömnmedicin.

Sleep apnoea and digital connected health

Recent research findings show the positive effects of connected health on the treatment of sleep apnoea patients.