Forskning och utbildning

Ungefär en av fem vuxna1 har sömnrelaterade andningsstörningar (SDB).

En växande mängd vetenskapliga belägg visar tydligt att SDB har en mycket negativ inverkan på folkhälsan.

Genom sitt starka partnerskap med den globala hälso- och sjukvårdssektorn strävar ResMed efter att:

  • Öka medvetenheten om farorna med obehandlad SDB
  • Ge stöd till pågående forskning om sambandet mellan SDB och andra hälsorisker
  • Hitta effektiva kliniska lösningar för att förbättra hälsa och livskvalitet för SDB-patienter.

Hos ResMed fokuserar vi på att utveckla vår bransch- och patientexpertis inom sömn- och andningsstörningar. Det är därför vi fortsätter att bedriva forskning inom områden som förknippas med sömnrelaterade andningsstörningar.

Sömn

ResMed är ett globalt ledande företag som banat vägen inom området sömnrelaterade andningsstörningar. Allt om vår forskning kring sömnrelaterade andningsstörningar och relaterad innovation och teknik.

Kardiologi

ResMed är starkt involverade i forskning kring kopplingen mellan sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Allt om vår forskning om sömn och kardiologi, särskilt hjärtsvikt och CSA-CSR.

Respiratory care

ResMed erbjuder flera olika lösningar för behandling av andningsstörningar. Noninvasiv ventilation (NIV) kan användas för att behandla patienter med dysfunktionell andning. Allt om andningsvård och NIV.

iVAPS-algoritmer

Hos ResMed strävar vi efter att förbättra patientcompliance. Det är därför vi fortsätter att utveckla ventilatorer med iVAPS-algoritmer, en innovativ teknik som anpassas efter patienterna.

Farrells historiska milstolpar

ResMeds grundare och styrelseordförande Dr. Peter Farrell identifierar de viktiga forskningsresultat som ligger till grund för dagens sömnmedicin.

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ på fem relaterade kliniska områden som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar.

Diabetesforskning hos ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ med fokus på typ 2-diabetes.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (överlappningssyndrom)

Obstruktiv sömnapné och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppträder ofta samtidigt hos samma patient. Lär dig mer om överlappningssyndrom på vår forskningssida.

Forskning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Forskning om perioperativ omvårdnad inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med perioperativ omvårdnad.

Annan forskning inom ResMed

ResMed ägnar sig åt innovation som förändrar människors liv. Vi stöder och deltar aktivt i forskningsinitiativ som har att göra med sömnrelaterade andningsstörningar.

Kliniska resultat för Narval CC – ORCADES-studien

ORCADES-studien analyserade effektiviteten och compliance hos den specialtillverkade antiapnéskenan Narval CC.

Vi anser att företag och medicinsk forskning måste samverka för att förbättra vård och behandling av patienter. Vårt välrenommerade sömnprogram utvecklades till stöd för denna filosofi.

Utbildning och träning

Våra utbildningssseminarier och workshops, som leds av specialister inom klinisk tillämpning, har utformats i syfte att ge vårdpersonal de verktyg de behöver för att effektivt kunna hantera sina patienter, från diagnos till behandling och vidare.

ResMed Academy Online

ResMeds onlineakademi (ResMed Academy Online) har skapats för att ge vårdpersonal och leverantörer av medicinsk utrustning åtkomst till ett brett utbud av utbildningsresurser. De som vill kan anmäla sig till webbaserade kurser, delta i utbildningsaktiviteter och hålla koll på hur långt de har kommit i kursen från det egna hemmet eller arbetet.