Kliniska bevis för iVAPS
Kliniska bevis för iVAPS

Kliniska bevis för iVAPS

Effektivitet och tolerabilitet för iVAPS har etablerats i åtta publicerade studier för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och neuromuskulär sjukdom (NMD).

Studie Urval Patientpopulation Resultat
Oscroft NS et al. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilator in stage hypercapnic COPD. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2010;7:398–403. 25

Stabil KOL med hyperkapni, PSV-användare iVAPS jämförbart med PSV; PaO2, PaCO2, genomsnittlig nattlig syresättning, lungfunktion, motionskapacitet, genomsnittlig nattlig tcCO2, hälsostatus, compliance likvärdiga.
Jaye J et al. Autotitrating versus standard noninvasive ventilation: a randomised crossover trial. Eur Respir J 2009;33:566–573. 18 Stabil neuromuskulär sjukdom/bröstkorg, PSV-användare iVAPS jämförbart med PSV; nattlig syresättning, sömneffektivitet, uppvaknanden, pulsvariabilitet likvärdiga. Något ökad tcCO2 och något minskad sömn i stadie 1.
Battisti A et al. Automatic adjustment of noninvasive pressure support with a bilevel home ventilator in patients with acute respiratory failure: a feasibility study. Intensive Care Med 2007;33:632–638. 19 Akut andningssvikt hos stabiliserade PSV-användare med hyperkapni iVAPS jämförtbart med PSV; förbättringar av PaCO2 och pH, minutvolym, tryckstöd, andningsfrekvens, hemodynamik likvärdiga.
Oscroft NS et al. Volume assured versus pressure preset non-invasive ventilation for compensated ventilatory failure in COPD. Resp Med 2014;108:1508–1515. 40 KOL-patienter med kompenserad ventilationssvikt, behandlingsnaiva med NIV iVAPS jämförbart med PSV; PaO2, PaCO2, mSpO2 och behandlingscompliance likvärdiga efter 3 månader. Sjukhusvistelse vid inledning av NIV kortare med iVAPS.
Kelly JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology 2014;19:596–603. 18 Kronisk obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom; behandlingsnaiva med NIV

iVAPS jämförbart med PSV; mSpO2, tcCO2, spirometri, andningsmuskulaturens styrka, sömnkvalitet, uppvaknanden, O2 syremättnadsindex likvärdiga. Ökad behandlingsadherence [>60 minuter) och ökning av median-PS med iVAPS.
Ekkernkamp E et al. Impact of intelligent volume assured pressure support on sleep quality, compliance and gas exchange in patients with stable hypercapnic COPD. Eur Resp J 2012;40(56):2064.   14 Stabil KOL med hyperkapni; PSV-användare iVAPS jämförbart med PSV; subjektiv rapportering av ökad sömnkvalitet med iVAPS. Större ökning av tcCO2 med iVAPS jämfört med PSV.

Banerjee S et al. Volume assured pressure support ventilation for chronic ventilatory failure in COPD. Eur Respir J 2012;40(56):2068. 40 KOL-patienter med kronisk ventilationssvikt iVAPS jämförbart med PSV; trend mot kortare inledande NIV med iVAPS.
Jaye J et al. Initiation of nocturnal ventilation using an intelligent autotitrating non-invasive ventilator: Impact on ventilatory efficiency, sleep and adherence. Eur Resp J 2012;40(56):2852. 18

Kronisk obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom och nydiagnostiserade med nattlig hypoventilation iVAPS visade sig hjälpa patienter till behandlingsföljsamhet i 60 minuter längre (per session) än när de behandlades med vanlig tryckstödsventilation (PSV).