Lumis noninvasiva ventilatorer | ResMed
Lumis noninvasiva ventilatorer
Sjukvårdpersonal > Produkter > ResMeds produktserier > Lumis noninvasiva ventilatorer

Lumis noninvasiva ventilatorer

Individanpassad ventilation på ett enkelt sätt.

Lumis är en serie noninvasiva ventilatorer som ger individanpassad ventilation till patienter med andningsinsufficiens som andas spontant.

Varje Lumis-apparat är konfigurerad så att du kan få individanpassad ventilation – enkelt. Det innebär att du kan använda en och samma apparatserie för att anpassa behandlingen för en rad patienttillstånd.

Apparatserien är utrustad med IntelligentAir, en samling fristående tekniker som anpassas automatiskt för att ge individanpassad noninvasiv ventilation (NIV).

Den integrerade trådlösa anslutningen gör det lättare för dig att monitorera patienter med andningsbesvär och anpassa inställningarna på distans efter deras unika behov.

Lumis ST-A-apparaten har fasta och inställningsbara larm för extra trygghet, och för att hjälpa dig att anpassa behandlingen efter varje patients unika behov.

Viktiga funktioner

Skräddarsydd ventilation med IntelligentAir

IntelligentAir är ett paket med ResMed-teknik för skräddarsydd ventilationsbehandling av olika andningsproblem. IntelligentAir består av iVAPS (intelligent tryckstöd med garanterad volym), en funktion som automatiskt anpassar sig till patienternas varierande behov, intelligent backupfrekvens (iBR)* som maximerar deras förutsättningar för spontan andning och tillvalet AutoEPAP** som hjälper till att hålla de övre luftvägarna öppna.

Du kan göra ytterligare anpassningar genom att finjustera Vsync, TiControl™ samt trigger- och cykelfunktionerna för varje enskild patient.  

QuickNav för enklare justering av behandlingen

Genom att trycka två gånger på Home-knappen på apparaten kan du snabbt och enkelt växla mellan inställningsbilden (där du kan justera behandlingen) och övervakningsbilden (där du kan följa upp vilka effekter justeringarna innebär för patienten). Snabbt, enkelt och effektivt.

Climate Control Auto för automatisk befuktning

När Lumis används med en HumidAir™ uppvärmd befuktare och uppvärmd ClimateLineAir™-luftslang tillför Lumis befuktning automatiskt. Inga inställningar behöver ändras och inga komplicerade menyer användas. På så vis kan du se till att patienterna får nytta av befuktningen så fort de startar apparaten.

Upp- och nedrampning för extra komfort

Rampfunktionen hjälper patienten att påbörja behandlingen på ett behagligt sätt genom att trycket ökas gradvis och försiktigt till den ordinerade nivån, och om de vill avsluta behandlingstillfället lika behagligt kan de använda nedrampningsfunktionen som minskar EPAP och tryckstödet successivt.

AirView™ för vård på distans

NIV-patientens behandlingsdata kan skickas automatiskt och säkert till AirView, där du får fjärråtkomst till data och kan ta del av det senaste vad gäller behandlingsstatistik och trender. Med hjälp av funktionerna Remote Assist och Remote Settings i AirView kan du även hantera apparaten på ett enkelt och effektivt sätt.

Essentials-funktionen är avsedd för patienter som vill få behandling utan att behöva oroa sig för inställningar eller menyer. Patienten behöver då bara trycka på startknappen, så sköter ventilatorn allt annat automatiskt.

Larm för trygghet och säkerhet

Fasta och inställningsbara larm på två av Lumis-modellerna varnar bland annat vid systemhändelser som strömavbrott och systemfel. Larm som du kan ställa in är högt läckage, låg minutventilation, apné, oventilerad mask och lågt SpO2 (när en oximeter är ansluten). 

Klicka här om du vill ha mer information om den kliniska effektiviteten hos iVAPS.