Astral™ ventilator för livsuppehållande behandling: med inbyggd effektivitet | ResMed
Inbyggd effektivitet

Inbyggd effektivitet

Alla Astral™-apparater är tillverkade utifrån ResMeds expertis inom andningsvård och är försedda med funktioner och verktyg av hög kvalitet. Oavsett om det handlar om personalutbildning och patientinställningar eller löpande underhåll gör Astral det möjligt att hålla nere kostnaderna och optimera personalresurserna.

Intuitiva menyer och utbildningsresurser

Astral har utvecklats för att hjälpa personalen att hantera pressen i sjukvårdsmiljöer.

Menyer och inställningar har grupperats med eftertanke så att de är lättillgängliga, och de visas på en stor, lättavläst pekskärm.

För att hålla den tid och de resurser som krävs för utbildning till ett minimum är Astral försedd med en komplett uppsättning verktyg för utbildning på egen hand, till exempel en elektronisk handbok för vårdpersonal, en snabbinstallationsguide, en interaktiv handledning och en produktgenomgång.

ResMed tillhandahåller också utbildningskurser som ger klinikerna möjlighet att bekanta sig mer med produkten och få ytterligare tips.

Med snabba inställningar

Det finns även organisatoriska verktyg som är inbyggda i ventilatorn. Setup Assistant, QuickConnect™ och Learn Circuit-systemet gör det enkelt för personalen att göra konsekventa och korrekta inställningar.

  • Tack vare QuickConnect-enkelkrets med expirationsventil behövs det färre anslutningar, vilket bidrar till att förhindra att expirationsventilslangen och slangen för proximalt tryck ansluts på fel sätt.
  • Med Setup Assistant får personalen stegvisa instruktioner för att säkerställa att apparaten ställs in korrekt för respektive patient.
  • Learn Circuit är ett alternativ för att fastställa motstånd och compliance för kretsen, vilket säkerställer att korrekt behandling ges. Det omfattar även ett självtest, där sensorerna för syrgascellen och utandningsflödet kontrolleras och kalibreras.

Förinställda program

Tack vare flera behandlingsprogram kan kliniker förprogrammera och spara program för patienter vars behandlingsbehov förändras under vissa omständigheter (t.ex. dag/natt, med/utan befuktning och stabil/akut försämrad). Detta gör det möjlighet att växla snabbt mellan behandlingsinställningar med ett enda knapptryck.

Minimalt lager och underhåll.

Genom att förebyggande underhåll endast behövs vartannat år och att det pneumatiska blocket har testats för att hålla för upp till 4 års kontinuerlig användning har Astral utformats med långsiktighet i åtanke. Minimal avbrottstid samt möjlighet att låna apparater vid underhåll innebär att du får ut mesta möjliga av Astral-uppsättningen samtidigt som underhållskostnaderna kan hållas nere.

Astrals omfattande utbud av behandlingsfunktioner och kompatibilitet med läckage- och expirationsventilkretsar samt olika patientgränssnitt kan även innebära att det inte behövs några extra apparater – vilket i sin tur innebär att du kan hjälpa fler patienter och samtidigt effektivisera personalutbildningen, med en och samma ventilator!

Garanti- och underhållsalternativ

Eftersom ResMeds expertis inte bara genomsyrar våra produkter utan även vårt serviceteam kan du lita på att ResMed har verksamhetens bästa i åtanke under den tid som Astral används.

Med 2 års fullständig garanti och en rad underhållsalternativ att välja på kan du fokusera på vården, och överlåta ansvaret för underhållet av Astral till oss.