Astral™ ventilator för livsuppehållande behandling: för pålitlig behandling | ResMed
Pålitlig behandling

Pålitlig behandling

Tack vare kombinationen av funktioner, teknik och monitoreringsverktyg kan du lita på att Astral™ ger dina patienter den vård de behöver i alla vårdsituationer och under alla faser av deras sjukdom.

Avancerad ResMed-teknik

Den enastående ventilationen som Astral ger grundar sig på förstklassiga tekniker för invasiv och noninvasiv ventilation. Det som verkligen utmärker Astral är dock IntelligentAir.

IntelligentAir

IntelligentAir är en kombination av intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS), en intelligent backupfrekvens (iBR) och autojusterat EPAP (AutoEPAP).

 • iVAPS ställer in sig efter och upprätthåller patientens alveolära ventilation på ett intelligent sätt..
 • iBR tillför endast backupandetag när det behövs, för att patienten ska få maximala möjligheter att trigga ventilatorn spontant.
 • Med AutoEPAP justeras utandningstrycket som tillförs automatiskt beroende på om obstruktionen i de övre luftvägarna är delvis eller fullständig så att de övre luftvägarna hålls öppna.

På det här sättet uppfyller IntelligentAir patientens unika behov.

Enastående noninvasiv och invasiv ventilation

I kombination med IntelligentAir kan följande tekniker finjusteras, så att du kan skräddarsy behandlingen för varje enskild patient. Resultatet är enastående komfort och synkronisering mellan patient och ventilator.

 • Vsync, en teknik för läckagehantering, gör att apparaten kan uppskatta patientens andningsflöde och tidalvolym – om det finns ett oavsiktligt läckage kompenserar ventilatorn automatiskt detta
 • TiControl™ används för att ange min- och maxgränser för inspirationstid på bägge sidor av patientens ideala spontana inspirationstid.
 • NIV+ är en triggningsteknik som upptäcker minsta förändring i patientens andningsmönster – den reagerar på minsta läckage så att triggningen blir så exakt som möjligt.

Flexibla funktioner, kretsar och gränssnitt för en rad patientbehov

 • Astral har 9 olika behandlingsfunktioner: (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS, (S)T, P(A)C, CPAP och det senaste tillskottet iVAPS.
 • Den tillför tryck på upp till 50 cm H2, tidalvolymer från 50 mL och andningsfrekvenser på upp till 80 apm, och är kompatibel med enkelkretsar med läckage eller expirationsventil och dubbelkretsar samt flera patientgränssnitt.
 • Med de här omfattande möjligheterna kan Astral användas för en rad olika patienttyper, såväl vuxna som barn, och andningsbesvär, till exempel:
  • OHS (obesitas hypoventilationssyndrom)
  • KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
  • NMD (neuromuskulär sjukdom)
  • bröstkorgsdeformitet
  • ryggmärgsskador
  • neurologiska sjukdomar eller trauman
 • För patienter som behöver syrgasbehandling möjliggör Astral flödeshastigheter på upp till 30 L/min möjliga för ett tillfört FiO2 på upp till 95 %.

Lättanvända monitoreringsverktyg

 • En stor färgpekskärm ger snabb och intuitiv åtkomst till en rad inställningar och funktioner och kan till och med användas med handskar på.

 • Vågformer, inklusive tryck- och flödeskurvor, i realtid kan snabbt visas, för kontinuerlig överblick över patienttrender.

 • ResScan™ – ResMeds programvara för datahantering – ger läkare möjlighet att ladda ned och visa detaljerade data från de senaste 7 dagarna och sammanfattningsdata för 365 dagar.
 • Det finns även alternativ för FiO2- och SpO2-monitorering.

Alarm och funktioner för patientanpassning och extra trygghet

Astral har fasta och inställningsbara alarm, som är kategoriserade efter prioritet, som uppmärksammar patient och vårdgivare om något inte är som det ska. Ett särskilt frånkopplingsalarm har också omarbetats så att det går att göra ytterligare patientanpassningar.

En stor knapp på skärmen har lagts till så att det går snabbt och lätt att starta och stoppa ventilationen samt dämpa ljudet på alarm. Detta är extra praktiskt för användare med begränsad rörlighet i händer och fingrar eller nedsatt syn.