ResScan | ResMed
ResScan

ResScanTM

ResScanTM

ResScan™ är ResMeds PC-baserade program för klinisk analys och patienthantering. Programmet ger dig möjlighet att uppdatera apparatens behandlingsinställningar samt ladda ner, analysera och lagra behandlingsdata. Den ger en utökad analys av patientbehandlingsdata med hjälp av detaljerade datadiagram och rapporter, så att du kan granska behandlingen andetag för andetag i förhållande till ett antal olika typer av behandlingsdata (inklusive AHI, information om läckage och tryck). Detta innebär att du kan få kliniska insikter som hjälper dig att förbättra behandlingen, öka effektiviteten och främja långsiktig compliance.

ResScan gör det möjligt att följa långsiktiga kliniska och compliance-relaterade trender med hjälp av sammanfattningsdiagram, och man kan även granska apparatinställningar och viktiga kliniska index via lättläst statistik. ResScan är kompatibelt med de flesta behandlingsapparater från ResMed och data kan samlas in via datakort eller USB beroende på vilken apparat det handlar om. Du kan dessutom ändra behandlingsinställningarna på samtliga apparater som inte ger livsuppehållande vård.

close-icon

Viktiga funktioner

  • Anpassa rapportmallar så att de visar den information du vill ha på det sätt du vill att den ska visas. Du kan spara och e-posta rapporter inom programmet samt flagga patientuppföljningar på startbilden.
  • Använd compliance-rapporteringsfunktionen för att snabbt utvärdera en patients status. 30 dagars compliance-rapportering ger en tydlig och lättillgänglig dokumentation för ersättning från försäkrings- och remitteringskällor
  • Analysera och utvärdera behandling för mer komplicerade patientfall genom att granska detaljerade data andetag för andetag över ett flertal olika kliniska mätvärden.
  • Välj mellan tre olika datanivåer beroende på patientens behov: Sammanfattningsdata (se trender för upp till 365 nätter), detaljerade data (visa behandlingsdata andetag för andetag för upp till 30 nätter), högupplösta data (visa flödesdata av forskningskvalitet för upp till sju nätter).
  • Ändra behandlingsinställningar på alla apparater som inte ger livsuppehållande vård.
  • Visa viktiga apparatlarm, varningar och händelser
  • Visa nattliga oximetridata på behandlingsapparater
  • Server-/företagsvänlig.

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten

Förbättra patienthanteringen med uppkopplad vård

ResMed's uppkopplade vårdlösningar i hemmet hjälper till i varje steg av behandlingen. Det hjälper till att förbättra patientutfall tack vare ökad följsamhet och underlättar patienthanteringen via distansmonitorering.

Läs mer om våra uppkopplade lösningar.

Fler produkter

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

Apparat för nattlig andningsregistrering i hemmet (typ III) kan registrera upp till fem informationskanaler.

AirMini-appen innehåller en 30-dagars behandlingshistorik och visar nya behandlingsresultat varje morgon, så du får full koll och kan hålla uppe motivationen.