myAir™
myAir | ResMed

myAirTM

myAirTM

Tillgänglighet kan variera mellan olika länder.

myAir™ är ett användarvänligt webbaserat program, exklusivt för alla patienter som använder en AirSense 10 och AirCurve 10 apparat*. Genom att tillåta patienterna få tillgång till sin behandlingsdata samt få anpassad coachning, hjälper myAir patienterna att bli mer engagerad i sin behandling – en viktig del i att få en långsiktig följsamhet! Genom att få fler patienter engagerade i sin behandling kan myAir hjälpa sjukvården att reducera patientsamtal och förbättra patienthanteringen.

* Med inbyggd trådlös kommunikation.

 

close-icon

Behandlingsöversikt

Via sektionen myAir kontrollpanel finner dina patenter sömndata som sträcker sig 30 dagar bakåt i tiden. Intuitiva ikoner och grafer visar behandlingsdata på ett enkelt och roligt sätt. Patienterna får en myAir-poäng varje natt som baseras på en kombination av fyra olika faktorer: användningstid, masktäthet, händelser/timma och antal gånger man tagit mask av/på. 

Coachning och stöd

Ges via e-post av myAir. Tre typer meddelanden skickas till patienten:

  • Alla patienter får utbildningsmeddelanden som utformats för att göra behandlingen bekvämare och ge användaren tillförsikt.
  • När ett specifikt kriterium är uppnått skickas gratulationsmeddelanden tillsammans med en utmärkelse för att uppmuntra och förstärka beteendet.
  • Uppmuntrande meddelanden och försiktiga påminnelser skickas när specifika kriterium inte uppnåtts för att motivera patienten.

Verktyg för utbildning och självhjälp

myAir's sömnbibliotek är en skräddarsydd samling av “hur gör man”-instruktioner, videos och annat stödmaterial med avsikt att hjälpa patienterna i deras behandlingsresa. Det inkluderar även personligt utformade tips baserat på den apparat som används samt masktyp.

Tillgänglig för

AirSense™ 10 Autoset™

En exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering.

AirSense™ 10 Elite

En exklusiv behandlingsapparat med fast tryck.

AirSense™ 10 Autoset™ for Her

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering för kvinnliga patienter.

AirCurve™ 10 VAUTO

ResMed AirCurve 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som tack vare både AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform ger extra andningskomfort till de sömnapnépatienter som behöver det.

Uppkopplad vård

ResMed har utvecklat en serie uppkopplade vårdlösningar för att optimera sömnapnébehandling och patienthantering.

Relaterade produker

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

Ett enkelt och flexibelt patienthanteringssystem som ger utmärkta behandlingsinsikter.

AirMini-appen innehåller en 30-dagars behandlingshistorik och visar nya behandlingsresultat varje morgon, så du får full koll och kan hålla uppe motivationen.