Lösningar för patienternas compliance från ResMed
Datalösningar
Sjukvårdpersonal > Produkter > Datalösningar

Datalösningar

Med intuitiva gränssnitt och snabbrapporter kan våra lösningar för patientövervakning och datahantering hjälpa dig att i förväg identifiera patientproblem och åtgärda dem tidigt.
Vi erbjuder också patienterna stöd via appar för ökat engagemang i sin behandling. Allt detta för att bidra till ökad följsamhet, mindre spenderad tid per patient för uppföljning och monitorering samt effektivisera för vådrgivaren.

ResScan™

Ett enkelt och flexibelt patienthanteringssystem som ger utmärkta behandlingsinsikter.

AirView™

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

Patient appar

AirMini™ app

AirMini-appen innehåller en 30-dagars behandlingshistorik och visar nya behandlingsresultat varje morgon, så du får full koll och kan hålla uppe motivationen.

myAir™

myAir tillåter patienter som behandlas med AirSense 10 och AirCurve 10 apparater att följa sin behandling och få interkativ coachning.