Datalösningar

Med intuitiva gränssnitt och snabbrapporter kan våra lösningar för patientövervakning och datahantering hjälpa dig att i förväg identifiera patientproblem och åtgärda dem tidigt.
Vi erbjuder också patienterna stöd via appar för ökat engagemang i sin behandling. Allt detta för att bidra till ökad följsamhet, mindre spenderad tid per patient för uppföljning och monitorering samt effektivisera för vådrgivaren.

Ett enkelt och flexibelt patienthanteringssystem som ger utmärkta behandlingsinsikter.

Ett säkert molnbaserat patienthanteringssystem som ger dig data på begäran.

Patient appar

AirMini-appen innehåller en 30-dagars behandlingshistorik och visar nya behandlingsresultat varje morgon, så du får full koll och kan hålla uppe motivationen.

myAir tillåter patienter som behandlas med AirSense 10 och AirCurve 10 apparater att följa sin behandling och få interkativ coachning.