AirFit P10 pillow mask for AirMini portable CPAP device
AirFit™ P10 for AirMini™
Sjukvårdpersonal > Produkter > Masker > Airfit P10 for airmini

Näskuddemask

AirFit™ P10 för  AirMini™

Näskuddemask

AirFit™ P10 för  AirMini™

 • Utformad specifikt för AirMini, den minsta CPAP-apparaten på marknaden i dag*
 • Lätt mask
 • AirFit P10-originalmjukdel med dubbelvägg ger en säker tätning
 • Enkel design som är lätt att tillpassa, rengöra och montera
 • Inbyggd ActiveAir™-ventilering möjliggör bärbar befuktning utan vatten, vilket minimerar värme- och fuktförluster och ger långvarig komfort för patienten

* per 4 april 2017.

close-icon

Enkel och lättanvänd design 

AirFit P10 för AirMini är en av ResMeds minsta masker för ResMeds minsta system. Den kompakta ramen som placeras under näsan och huvudbandet med delade remmar gör att patienten själv kan sköta tillpassningen. 

Masken består av endast fyra delar som enkelt kan klickas ihop. Den är lätt att tillpassa, rengöra och montera och gör att patienten kommer igång snabbt.

Enkel och lättanvänd design 

AirFit P10 för AirMini är en av ResMeds minsta masker för ResMeds minsta system. Den kompakta ramen som placeras under näsan och huvudbandet med delade remmar gör att patienten själv kan sköta tillpassningen. 

Masken består av endast fyra delar som enkelt kan klickas ihop. Den är lätt att tillpassa, rengöra och montera och gör att patienten kommer igång snabbt.

ActiveAir-teknik

ResMed utvecklade den innovativa ventiltekniken ActiveAir för att minimera ventilflödet och möjliggöra ännu bättre och effektivare behandling. 

HumidX™-enheten för befuktning utan vatten monteras mellan masken och slangen, där den fångar upp värmen och fukten i utandningsluften innan luften flödar ut genom den inbyggda ventilen i slangen.

HumidX-enheten är lika lättanvänd som innovativ och kräver varken vatten- eller eltillförsel. Den unika HME-tekniken (Heat and Moisture Exchange=utbyte av fukt och värme) och den inbyggda ventilen samverkar för att upprätthålla värme- och fuktnivåer när patienten andas in och ut.

ActiveAir-teknik

ResMed utvecklade den innovativa ventiltekniken ActiveAir för att minimera ventilflödet och möjliggöra ännu bättre och effektivare behandling. 

HumidX™-enheten för befuktning utan vatten monteras mellan masken och slangen, där den fångar upp värmen och fukten i utandningsluften innan luften flödar ut genom den inbyggda ventilen i slangen.

HumidX-enheten är lika lättanvänd som innovativ och kräver varken vatten- eller eltillförsel. Den unika HME-tekniken (Heat and Moisture Exchange=utbyte av fukt och värme) och den inbyggda ventilen samverkar för att upprätthålla värme- och fuktnivåer när patienten andas in och ut.

ActiveAir-teknik

ResMed utvecklade den innovativa ventiltekniken ActiveAir för att minimera ventilflödet och möjliggöra ännu bättre och effektivare behandling. 

HumidX™-enheten för befuktning utan vatten monteras mellan masken och slangen, där den fångar upp värmen och fukten i utandningsluften innan luften flödar ut genom den inbyggda ventilen i slangen.

HumidX-enheten är lika lättanvänd som innovativ och kräver varken vatten- eller eltillförsel. Den unika HME-tekniken (Heat and Moisture Exchange=utbyte av fukt och värme) och den inbyggda ventilen samverkar för att upprätthålla värme- och fuktnivåer när patienten andas in och ut.

ActiveAir-teknik

ResMed utvecklade den innovativa ventiltekniken ActiveAir för att minimera ventilflödet och möjliggöra ännu bättre och effektivare behandling. 

HumidX™-enheten för befuktning utan vatten monteras mellan masken och slangen, där den fångar upp värmen och fukten i utandningsluften innan luften flödar ut genom den inbyggda ventilen i slangen.

HumidX-enheten är lika lättanvänd som innovativ och kräver varken vatten- eller eltillförsel. Den unika HME-tekniken (Heat and Moisture Exchange=utbyte av fukt och värme) och den inbyggda ventilen samverkar för att upprätthålla värme- och fuktnivåer när patienten andas in och ut.

AirMini-lösningen

AirMini-lösningen är liten, smidig, användarvänlig och komplett, med många funktioner. Den ger dina patienter den högkvalitativa behandling som du förväntar dig av ResMed. 

Lösningen innefattar en mask, AirMini-apparaten, en slang med inbyggd ventil och AirMini-appen, som patienten kan använda för att följa sin behandling och hantera komfortinställningar direkt från en smartphone eller surfplatta. 

AirMini-lösningen

AirMini-lösningen är liten, smidig, användarvänlig och komplett, med många funktioner. Den ger dina patienter den högkvalitativa behandling som du förväntar dig av ResMed. 

Lösningen innefattar en mask, AirMini-apparaten, en slang med inbyggd ventil och AirMini-appen, som patienten kan använda för att följa sin behandling och hantera komfortinställningar direkt från en smartphone eller surfplatta. 

Support

Välja storlek

 1. Näskuddar i tre olika storlekar levereras tillsammans med masken. Om din läkare eller leverantören inte har rekommenderat någon storlek behöver du prova alla storlekar.
 2. Ta ur kuddarna ur maskramen genom att hålla i den hårda överdelen ovanför maskslangen och sedan klämma ihop kuddarna så att du kan dra ut dem.
 3. Sätt i kuddarna i maskramen genom att helt enkelt trycka in dem tills de övre och nedre clipsen klickar på plats.
 4. Justera maskens passform enligt bruksanvisningen
 5. Byt kuddstorlek och prova masken så många gånger du behöver för att avgöra vilken storlek som känns bekvämast. 

Tillpassning och justering

 1. Ta upp masken och kontrollera att de märkta näskuddarna sitter rätt – vänster kudde till vänster näsborre, och höger kudde till höger näsborre.
 2. Håll näskuddarna mot näsborrarna med ena handen och dra ned huvudbandet över baksidan av huvudet med den andra handen.
 3. Dela av den övre delen av huvudbandet, så att den nedre remmen sitter baktill på huvudet och den övre remmen sitter över hjässan.
 4. Du kan nu justera kuddarna igen genom att dra ut masken från näsan och flytta på kuddarna tills de sitter rakt.
 5. När kuddarna och remmarna sitter säkert och bekvämt är du redo att starta behandlingen.

Tips om huvudbandsclips

 1. Om huvudbandet känns för stort kan du använda huvudbandsclipsen för att justera längden på de delade remmarna, så att de sitter bättre.
 2. Fäst clipsen genom att trä den övre eller nedre huvudbandsremmen genom clipsöppningen.
 3. Prova huvudbandet och justera remlängden med hjälp av clipsen. Om remmarna sitter för löst förkortar du dem, och om de sitter för hårt förlänger du dem.

  Obs! Var noga med att inte dra åt huvudbandet för hårt.

Tips om huvudbandet

 1. Huvudbandet är utformat för att delas i en övre och en nedre rem.
 2. När huvudbandet sitter på ska det inte bara löpa runt ditt bakhuvud. Om det gör det ska du flytta upp den övre remmen så den sitter över hjässan.
 3. När huvudbandet sitter på ska det inte bara löpa över hjässan. Om det gör det ska du flytta ned den nedre remmen så den sitter över bakhuvudet.
 4. Kontrollera att huvudbandet inte har trasslat eller snott sig.

Hantera läckage

 1. När behandlingen pågår placerar du fingrarna kring de övre och nedre delarna av masken, där den sluter an mot ansiktet, för att känna efter om någon luft läcker ut.
 2. Om det finns luftläckage kan du försöka justera huvudbandet så att masken sitter bättre. Dra isär remmarna för att lossa dem eller dra ihop dem för att dra åt.
 3. Du kan också justera kuddarna igen genom att dra ut masken från näsan och flytta på kuddarna.
 4. När masken sitter säkert och bekvämt är du redo att starta behandlingen.

  Obs! När apparaten används känns ett lätt luftdrag vid den nedre delen av ventilmodulen, men i övrigt ska ingen luft läcka ut. Om en läcka uppstår eller kvarstår kan du försöka justera mjukdelen i ramen. 

Masker som är kompatibla med AirMini

Näsmask

AirFit N20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Kompakt och bekväm vadderad ram
 3. Lämplig för dig som andas genom näsan

 

Se produktsidan

Helmask

AirFit F20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Bekväm ram som formar sig efter ansiktet
 3. Lämplig för patienter som andas genom munnen

 

Se produktsidan

Helmask

AirTouch F20

 1. ResMed UltraSoft™ mjukdel av minnesskum för överlägsen komfort 
 2. Bekväm och flexibel ram som är utformad för att passa många olika ansiktstyper 
 3. Lättanvända magnetclips för snabb tillpassning 
 4. Fritt synfält för patienter som läser eller tittar på TV 
 5. Modulär och därför utbytbar med AirFit F20 ram och huvudband

 

Se produktsidan

Komma igång med behandlingen
Få en bra start på din sömnbehandling.

Hur går behandlingen till?

Hur, vad, var och varför?

Fördelarna med behandling

På vilket sätt kan behandling hjälpa dig?

Tänk positivt

Några viktiga tips…

Daglig rengöring

 1. Ta isär maskens huvuddelar: näskuddarna, ramen och maskslangen.
 2. Ta ur HumidX innan du fortsätter med rengöringen.
 3. Gnugga varje del försiktigt med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål tills den är ren. Var särskilt noga med kuddarna och dess små öppningar.
 4. Skölj delarna noggrant under rinnande vatten och låt dem lufttorka, men inte i direkt solljus. 

Rengöring varje vecka

 1. Ta isär maskens huvuddelar: ramen, maskslangen och huvudbandsremmarna.
 2. Ta ur HumidX innan du fortsätter med rengöringen.
 3. Gnugga försiktigt rent ramen och knärörsområdet med en mjuk borste, varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål.
 4. Gnugga och tvätta igenom huvudbandet med varmt vatten (cirka 30 °C) och mild, flytande tvål tills det är rent.
 5. Skölj huvudbandet och ramen under rinnande vatten tills vattnet är klart. Var noga med att gnugga och tvätta igenom huvudbandet även under sköljningen.
 6. Låt båda delarna lufttorka, men inte i direkt solljus. 

Masker som är kompatibla med AirMini

Näsmask

AirFit N20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Kompakt och bekväm vadderad ram
 3. Lämplig för dig som andas genom näsan
Se produktsidan

Helmask

AirFit F20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Bekväm ram som formar sig efter ansiktet
 3. Lämplig för patienter som andas genom munnen

 

Se produktsidan

Helmask

AirTouch F20

 1. ResMed UltraSoft™ mjukdel av minnesskum för överlägsen komfort 
 2. Bekväm och flexibel ram som är utformad för att passa många olika ansiktstyper 
 3. Lättanvända magnetclips för snabb tillpassning 
 4. Fritt synfält för patienter som läser eller tittar på TV 
 5. Modulär och därför utbytbar med AirFit F20 ram och huvudband

 

Se produktsidan

Komma igång med behandlingen
Få en bra start på din sömnbehandling.

Hur går behandlingen till?

Hur, vad, var och varför?

Fördelarna med behandling

På vilket sätt kan behandling hjälpa dig?

Tänk positivt

Några viktiga tips…

Underhåll och inspektion

 

 1. Inspektera regelbundet masken och dess delar för att upptäcka tecken på skador. På så sätt säkerställer du att masken ger bästa möjliga prestanda.
 2. För att göra en grundlig inspektion bör du först ta isär masken enligt bruksanvisningen och inspektera varje del separat.

  Kontrollera maskramen och slangen

 3. Undersök maskslangen såväl in- som utvändigt för att upptäcka eventuella hål eller revor. Om du upptäcker skador måste ramen bytas ut.
 4. Håll i ramen och dra försiktigt i de båda fästena på masken för att kontrollera att de sitter ordentligt fast och ger bra stöd.

  Kontrollera näskuddarna

 5. Undersök näskuddarna såväl in- som utvändigt för att upptäcka tecken på allmänt slitage, tilltäppningar, skador eller deformeringar.
 6. Om en kudde har blivit deformerad kan en lätt tryckning på sidorna räcka för att återställa formen. Om kuddarna är skadade eller inte längre sitter bra ska de bytas ut.

  Kontrollera huvudbandet

 7. Håll huvudbandet i ena handen och känn igenom det med den andra. Sträck ut bandet på olika ställen för att kontrollera att det är helt och har bra elasticitet.
 8. Om huvudbandet är skadat, om elasticiteten har försämrats eller om sömmarna är skadade ska du byta ut det.

Montering 

 1. Trä fästena på ramen genom öppningarna i huvudbandet så att den grå sidan är vänd utåt och den färgade sidan är vänd inåt.
 2. Se till att huvudbandet sitter fast genom att dra tyget över nederkanten på respektive fäste.
 3. Sätt i kuddarna i maskramen genom att trycka in dem tills de övre och nedre clipsen klickar på plats.
 4. Om du använder en HumidX- eller HumidX Plus-befuktningsenhet sätter du i den i ventilationsmodulen.
 5. Anslut AirMini-slangen till ventilmodulen genom att trycka ihop dem och vrida tills de klickar på plats.
 6. Slutligen ansluter du luftslangen genom att vrida fast den i den nedre delen av ventilmodulen. 

Demontering 

 1. Koppla ur luftslangen genom att vrida loss den från ventilmodulen.
 2. Lossa ventilmodulen från AirMini-slangen genom att hålla dem i varsin hand och vrida loss dem. Om du har använt en HumidX- eller HumidX Plus-enhet tar du ur den.
 3. Ta ur kuddarna genom att hålla i den hårda överdelen ovanför maskslangen och sedan klämma ihop kuddarna så att du kan dra ut dem.
 4. Ta av huvudbandet genom att ta tag i den nedre delen av tyget (precis bakom fästet) så att du ser öppningen.
 5. Du kan sedan dra tyget uppåt och bort från respektive fäste på ramen.

Deformerade kuddar

 1. Före varje behandlingssession ska du kontrollera att näskuddarnas innerväggar inte har deformerats, klämts ihop eller fallit samman.
 2. Om någon kudde är deformerad trycker du lätt på sidorna för att släppa trycket och få kudden att återta rätt form igen.

Masker som är kompatibla med AirMini

Näsmask

AirFit N20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Kompakt och bekväm vadderad ram
 3. Lämplig för dig som andas genom näsan
Se produktsidan

Helmask

AirFit F20

 1. Fritt synfält för kvällsläsaren
 2. Bekväm ram som formar sig efter ansiktet
 3. Lämplig för patienter som andas genom munnen

 

Se produktsidan

Helmask

AirTouch F20

 

 1. ResMed UltraSoft™ mjukdel av minnesskum för överlägsen komfort 
 2. Bekväm och flexibel ram som är utformad för att passa många olika ansiktstyper 
 3. Lättanvända magnetclips för snabb tillpassning 
 4. Fritt synfält för patienter som läser eller tittar på TV 
 5. Modulär och därför utbytbar med AirFit F20 ram och huvudband

 

 

 

Se produktsidan

Komma igång med behandlingen
Få en bra start på din sömnbehandling.

Hur går behandlingen till?

Hur, vad, var och varför?

Fördelarna med behandling

På vilket sätt kan behandling hjälpa dig?

Tänk positivt

Några viktiga tips…

Har du fortfarande en fråga?

Kontakta oss