AcuCareTM F1‐1 oventilerad helmask för sjukhus (med AAV)

Viktiga funktioner

  • Oventilerad mask med inbyggd AAV för läckageventilation (enkel slangkrets med utandningsport).
  • Färgkodad, lätt att identifiera och konstruerad för att vara kompatibel med de andningskretsar som vanligen används på sjukhus över hela världen.
  • Genomskinligt knärör indikerar att masken innehåller en AAV som ska användas med ventilerad krets. En blå prick anger att masken är oventilerad.
  • För bruk av enstaka patient i upp till 7 dagar.
  • Storleksmall på baksidan av förpackningen för snabbt maskval.
  • Obs! Masken måste användas med andningskretsar eller ventilatorer med positivt tryck  (PPV) som har en egen teknik för ventilation av utandad luft eller tilläggsgaser.

Beställa produkt

Fler produkter

ResMeds oventilerade engångshelmask för noninvasiv ventilationsbehandling på sjukhus går snabbt att tillpassa och erbjuder hög prestanda.

ResMed helmask för sjukhus erbjuder den bevisade komforten och förslutningsförmågan hos vår berömda mjukdelsteknik för Mirage.