CPAP-näskuddemasken AirFit P30i med luftslang upptill
AirFit P30i

Näskuddemask

AirFit P30i

left-rotate 360 image right-rotate

Näskuddemask

AirFit P30i

  • Slangkonstruktionen som sitter ovanpå huvudet gör det lätt att sova i alla ställningar
  • Självjusterande SpringFit-ram anpassar sig för en stabil, tillförlitlig passform¹, ²
  • QuietAir-utandningsventilen släpper försiktigt ut utandningsluften
  • Den modulära utformningen förenklar lagerhållningen och ger patienterna större valfrihet

close-icon

Behåll näskuddarna, återfå friheten

ResMed AirFit P30i är vår mask med luftslang upptill, för patienter som föredrar näskuddar. Den är utformad för att kännas naturlig och ge patienterna friheten att röra sig enkelt och sova hur de vill. Den tättslutande SpringFit-ramen, noggrant utformade näskuddar och slangkonstruktion som sitter ovanpå huvudet ger pålitlig stabilitet och hänger med i alla rörelser. Knäröret med quick-release-fäste gör det enkelt för patienter som behöver stiga upp under natten.

Behåll näskuddarna, återfå friheten

ResMed AirFit P30i är vår mask med luftslang upptill, för patienter som föredrar näskuddar. Den är utformad för att kännas naturlig och ge patienterna friheten att röra sig enkelt och sova hur de vill. Den tättslutande SpringFit-ramen, noggrant utformade näskuddar och slangkonstruktion som sitter ovanpå huvudet ger pålitlig stabilitet och hänger med i alla rörelser. Knäröret med quick-release-fäste gör det enkelt för patienter som behöver stiga upp under natten.

Tysta nätter med QuietAir 

QuietAir-utandningsventilen är integrerad i näskuddarna på AirFit P30i. Den här ventilen släpper försiktigt ut utandningsluften och bidrar till att göra sovmiljön tystare och mer rogivande.¹

Tysta nätter med QuietAir 

QuietAir-utandningsventilen är integrerad i näskuddarna på AirFit P30i. Den här ventilen släpper försiktigt ut utandningsluften och bidrar till att göra sovmiljön tystare och mer rogivande.¹

Ge dina patienter valmöjlighet

AirFit P30i har en modulär utformning, vilket betyder att du kan göra mer med mindre. P30i har samma bekväma ram 1,2 och huvudband som AirFit N30i, så det behövs bara några klick för att växla mellan näsmask och näskuddemask.3

Med blanda-och-matcha-systemet går det snabbt och enkelt att ge dina patienter större valfrihet.

Det är bekvämt när maskens försegling behöver justeras eller kontaktpunkterna behöver bytas. Dessutom förenklar det lagerhållningen. Precis som AirFit N30i är AirFit P30i enkel att anpassa¹, ² och finns tillgänglig i två praktiska startpaket med ram, huvudband och två näskuddar.

Ge dina patienter valmöjlighet

AirFit P30i har en modulär utformning, vilket betyder att du kan göra mer med mindre. P30i har samma bekväma ram 1,2 och huvudband som AirFit N30i, så det behövs bara några klick för att växla mellan näsmask och näskuddemask.3

Med blanda-och-matcha-systemet går det snabbt och enkelt att ge dina patienter större valfrihet.

Det är bekvämt när maskens försegling behöver justeras eller kontaktpunkterna behöver bytas. Dessutom förenklar det lagerhållningen. Precis som AirFit N30i är AirFit P30i enkel att anpassa¹, ² och finns tillgänglig i två praktiska startpaket med ram, huvudband och två näskuddar.

Support

Välja storlek på näskuddarna

I varje startpaket finns två näskuddar (storlek S och M) Vi rekommenderar att börja med M, eftersom det är den vanligaste storleken. Om M är för stor – byt till S. Näskuddar i storlek L kan beställas separat till patienter med stora näsor.

close-icon

Välja storlek på ramen

Steg 1 – SpringFit-ramen till AirFit P30i finns endast i två storlekar och är utformad för att passa de flesta patienter. Börja med standardramen för manliga patienter. Börja med Small-ramen för kvinnliga patienter.

Steg 2 – Om du börjar med Small-ramen och den faller framåt på patientens huvud eller hamnar för nära ögonen bör du byta till standardramen för bättre passform.

Steg 3 – Om standardramen faller bakåt på patientens huvud eller hamnar för nära öronen bör du byta till Small-ramen för en bekvämare passform.

Tillpassa masken

Steg 1 – Håll masken ovanför patientens huvud och trä den sedan ner över ansiktet. Se till att knäröret är centrerat ovanpå huvudet. 

Steg 2 – Placera huvudbandet bakom patientens huvud och rikta in näskuddarna mot patientens näsborrar.

Steg 3 – Justera huvudbandet genom att dra åt eller lossa det tills masken och mjukdelen sitter bekvämt på plats.

Steg 4 – Lossa maskens knärör snabbt och lätt från toppen av ramen genom att trycka på knapparna på båda sidor av knäröret, och anslut det sedan till luftslangen.

Steg 5 – Återanslut maskens knärör (med luftslangen ansluten) till toppen av ramen.

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

Montering/återmontering av masken

Steg 1 – Se till att du har alla maskens komponenter och delar inom räckhåll innan du börjar.

Steg 2 – Anslut maskens knärör till ramen.

Steg 3 – Trä i huvudbandets vänstra ände på vänstra sidan av ramen och dra åt fliken. Trä sedan i huvudbandets högra ände på högra sidan av ramen och dra åt fliken.

Steg 4 – Sätt pilen på näskuddarna i linje med pilen på ramen och koppla ihop delarna. Koppla sedan ihop den återstående änden på näskuddarna och ramen med ResMed-logotypen vänd åt rätt håll uppåt genom huvudbandet.

Hantera maskläckage

Steg 1 – Ta reda på var luften läcker ut ur masken. Oftast är det över eller under näskuddarna.

Steg 2 – Om det läcker luft från sidan eller överdelen av näskuddarna: justera masken så att den sluter tätt.

Steg 3 – Dra försiktigt ut näskuddarna från näsan och bort från ansiktet. Låt sedan masken sluta tätt.

Steg 4 – Justera huvudbandet efter behov för ännu säkrare tätning. Kontrollera sedan att ramen sitter säkert och att maskens knärör och slangar inte drar i masken.

Daglig rengöring

Steg 1 – Lossa näskuddarna från ramen enligt demonteringsinstruktionerna.

Steg 2 – Blötlägg näskuddarna i varmt vatten och mild, flytande tvål.

Steg 3 – Rengör näskuddarna och ventilhålen inifrån och ut med en mjuk borste.

Steg 4 – Skölj näskuddarna noga under rinnande vatten.

Steg 5 – Skaka försiktigt för att få ut allt överflödigt vatten. 

Steg 6 – Låt näskuddarna lufttorka utan direkt solljus.

Rengöring varje vecka

Steg 1 – Ta isär masken enligt demonteringsinstruktionerna.

Steg 2 – Blötlägg alla komponenter (huvudbandet, knäröret och ramen) i varmt vatten och mild, flytande tvål.

Steg 3 – Handtvätta huvudbandet försiktigt. Rengör knäröret och ramen med en mjuk borste.

Steg 4 – Skölj noga under rinnande vatten.

Steg 5 – Krama ur huvudbandet och ramens omslag med en ren handduk för att få bort överflödigt vatten.

Steg 6 – Låt komponenterna lufttorka utan direkt solljus.

Demontera masken

Steg 1 – Kontrollera att masken inte är ansluten till CPAP-apparaten.

Steg 2 – Dra ut näskuddarna från ena sidan av ramen. Gör samma sak på andra sidan.

Steg 3 – Lossa fliken på huvudbandet på ena sidan och dra ut den ur ramen. Gör samma sak på andra sidan.

Steg 4 – Tryck på sidoknapparna på maskens knärör och dra. Det lossar snabbt och lätt från ramen.

Ventilanslutning

Steg 1 – Lossa ventilen genom att försiktigt ta undan näskuddarna och dra ut ventilen.

Steg 2 – Sätt fast ventilen igen genom att rikta in märket på näskuddarna mot skåran på ventilen, och dra sedan försiktigt delen med näskuddarna över ventilen.

 

De här instruktionerna är endast avsedda att ge översiktlig information. Fullständig information finns i bruksanvisningen.

 

Referenser

  1. Extern klinisk studie av ResMed under 14 dagar av 23 ResMed-patienter, genomförd mellan 2018-05-30 och 2018-06-22. Journaldata, ID A4387859.
  2. Extern klinisk studie av ResMed under sju dagar av 24 ResMed- och icke-ResMed-patienter, genomförd mellan 2018-02-21 och 2018-03-12. Journaldata, ID A4320645.
  3. AirFit P30i användarhandbok, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.

Har du frågor?

Kontakta oss