AirFit™ 30 serien

Uppfyll patientens ösnkemål, erbjud
valmöjlighet

ResMed’s produktutvecklare och designexperter har löst problemen med att kunna erbjuda en mask med mjukdel under näsan som ändå håller tätt utan att ge avkall på de högt ställda kraven på passform, täthet och prestanda. AirFit 30 serien lovar – och levererar– ultrakompakta masker som ger frihet, minimalistisk design och pålitlig prestanda.

Uppfyll patientens ösnkemål, erbjud
valmöjlighet

ResMed’s produktutvecklare och designexperter har löst problemen med att kunna erbjuda en mask med mjukdel under näsan som ändå håller tätt utan att ge avkall på de högt ställda kraven på passform, täthet och prestanda. AirFit 30 serien lovar – och levererar– ultrakompakta masker som ger frihet, minimalistisk design och pålitlig prestanda.

Har du frågor?
Kontakta oss