Innovation och teknik | ResMed
Ventilation: innovation och teknik
Sjukvårdpersonal > Produkter > Innovation och teknik > Ventilation: innovation och teknik

Ventilation: innovation och teknik

Målet för oss på ResMed är att förbättra livskvaliteten för dina patienter.
Det är givetvis viktigt för oss att erbjuda dem en effektiv behandling, men vi är också måna om att de har det bekvämt under behandlingen. Med vår inriktning på ständiga innovationer kan vi åstadkomma förbättringar för att ge dina patienter mindre, tystare och bekvämare ventilatorer som kan anpassas till deras individuella behov,
Lär dig mer om de olika tekniska lösningar som återfinns i de olika ventilatorerna i vårt sortiment.

 

Vsync och TiControlTM

ResMeds Vsync-teknik registrerar läckagets dynamiska karaktär och kompenserar exakt för snabbföränderligt och instabilt läckage, genom att ge rätt flöde vid rätt tidpunkt så att synkronisering mellan patient och apparat upprätthålls.

 • Om Vsync detekterar en plötslig och stor förändring i läckageflödet minskas det vanliga tio sekunders-intervallet inom vilket funktionen söker efter läckage snabbt mot ett två sekunders-intervall. Det här möjliggör snabb omsynkronisering med patienten – vanligtvis inom två till tre andetag – beroende på läckagets storlek.
 • När omsynkroniseringen har ägt rum ändras intervallet snabbt tillbaka till sitt standardvärde på tio sekunder.
 • Utan Vsync skulle resultatet emellertid bli ett annat. Det ökade flöde som blir resultatet av ett läckage kan feltolkas som patientinandning och leda till falsk triggning av ventilatorn från EPAP till IPAP, utan synkronisering med patientens faktiska ansträngning. Det kan även minska ventilatorns förmåga att cykla andetaget.
 • Vsync fungerar nära tillsammans med TiControl-funktionen och upprätthåller synkroniseringen även vid kraftiga läckage.
 • TiControl gör det möjligt för dig att hantera tidsgränsen för patientens inandning enligt patientens sjukdomstillstånd. För svåra andningsbesvär ger TiControl dig möjlighet att hantera spontanflöde så att du kan ställa in patientens ideala nivåer.
 • Med inställningar för Ti Min och Max kan du känna dig säker på att TiControl skyddar din patient så att han/hon andas i rätt takt.
 • Även om din patient övergår till spontan andningscykel med värden som ligger utanför den inställda inandningsgränsen kommer apparaten att tillhandahålla läglig intervention.
 • Tillsammans erbjuder Vsync och TiControl extra trygghet och kontroll över patientens inandningstid, vilket gynnar tillförlitlig apparatreglerad synkronisering.

iVAPS: intelligent tryckstöd med garanterad volym

Nu kan du tillhandahålla intelligent lufttillförsel med hjälp av ResMeds intelligenta tryckstöd med garanterad volym (iVAPS). Detta är en teknisk ResMed-funktion som finns på Lumis 150 ST, och Stellar™ 150. Den justerar patientens andningsfrekvens, inriktar sig på alveolärventilation och reglerar automatiskt tryckstödet när det behövs så att alla patienter kan få sina unika behov tillgodosedda under hela sjukdomsförloppet.

iVAPS med iBR (intelligent backup-frekvens)

Denna ResMed-exklusiva funktion med garanterad volym ger intelligent övervakning av huruvida luften flödar in i eller ut ur lungorna, hur mycket luft som cirkulerar och hur mycket luft du behöver för nästa andetag.

 • I motsats till andra funktioner för garanterad volym upprätthåller iVAPS din patients unika målvärde för alveolär ventilation också när andningsfrekvensen förändras under natten (särskilt under olika sömnfaser).
 • iVAPS svarar på dina föränderliga behov och ger snabbt men skonsamt tryckstöd som verkar tillräckligt snabbt för att upprätthålla stabil alveolärventilation, samtidigt som detta sker mjukt nog för att inte störa sömnen.
 • Med hjälp av målinlärningsfunktionen (Learn Targets) "lär" iVAPS in varje individuell patients spontana andningsfrekvens och använder den som utgångspunkt för den intelligenta backup-frekvensen (iBR).
 • Om det uppstår uppehåll i din patients andning (till exempel om patienten hostar eller suckar) använder iBR-funktionen den inlärda informationen för att fastställa om din patient faktiskt behöver hjälp med andningen innan funktionen levererar ett andetag till patienten.
 • Det innebär att patienten inte överventileras och ges chansen att spontanandas närhelst han/hon kan.
 • Ventilatorn kör målinlärningsfunktionen och fastställer varje patients iBR automatiskt. Det innebär att du inte behöver ställa in den manuellt vilket sparar värdefull tid och gör att du kan känna dig säker på att din patient får den individanpassade ventilation som han/hon behöver.

Trigger-teknik för ökad komfortKänslig trigger- & cykelteknik

För att uppnå en god synkronisering mellan patient och ventilator kan du anpassa början och slutet av varje inandning med ResMeds justerbara trigger- & cykelteknik.

 • Hos ResMed är vi medvetna om att alla patienter är olika, så vi erbjuder fem känslighetsnivåer för trigger och cykel så att du kan finjustera trigger- och cykelvärdena beroende på vilken sjukdom patienten lider av.
 • Triggerkänsligheten bestämmer hur lätt eller svårt det är för din patient att starta ett andetag. Cykelkänsligheten bestämmer exakt tidpunkt för start av utandning. Det bästa med den här andningslösningen är att den kan anpassas till varje patients unika andningsbehov så att synkronisering mellan patient och ventilator bibehålls och andningsarbetet underlättas.
 • De känsligare trigger- och cykelinställningarna (Hög och Mycket hög) ger flexibilitet för patienter med högt motstånd, och är särskilt lämpliga för barnpatienter och patienter med obstruktiva lungsjukdomar.
 • Mindre känsliga inställningar (Låg och Mycket låg) ger flexibilitet om din patient har benägenhet till automatisk triggning, som orsakas av restriktiva lungsjukdomar och kardiogen artefakt.
 • Trigger- och cykelkänsligheter samverkar med en teknik som kallas VSync i syfte att ge exakta mätvärden för oavsiktligt läckage. Tillsammans ger dessa tekniska lösningar en optimal synkronisering.

Teknik för läckagehantering

ResMeds lösningar för ventilationsbehandling erbjuder en rad olika tekniker för intelligent läckagehantering.

 • Tekniska lösningar för kretsimpedans som "Learn Circuit" (kretsinlärning) motverkar impedans i kretsen och återfinns i vår produktserie Stellar™ .
 • Genom att du kan välja den masktyp din patient använder i apparatens meny, kan ventilatorn ta med maskventilflödet (dvs. avsiktligt läckage) i beräkningen.
 • Vsync-tekniken övervakar och kompenserar för oavsiktligt läckage och samverkar med TiControl för att optimera synkronin.

Allt detta fungerar tillsammans för att minimera, övervaka och kompensera för läckage samt upprätthålla synkronisering mellan patient och ventilator, vilket är nyckeln till effektiv noninvasiv ventilation.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

Kretsinlärning (Learn Circuit - Astral och Stellar)

Impedansen i kretsen varierar beroende på kretsens komponenter, inklusive filter, befuktare, slangar och andra tillbehör. Om kompensationen för kretsimpedansen misslyckas kan det leda till felaktig övervakning och fel i det tryck som levereras i masken, vilket får följder på en effektiv ventilation av patienten.

ResMeds lösningar för ventilationsbehandling är utformade så att de kan hantera impedansen på flera olika sätt, beroende på ventilatorn: antingen genom automatiska tester, som Kretsinlärning (Learn Circuit), eller genom manuellt val av kretsalternativ via ventilatorns meny.

 • Med ett knapptryck och på under en minut kör kretsinlärningsfunktionen ett test genom ventilatorn för att utvärdera eventuell impedans i kretsen.
 • Om din patients utrustning fungerar som den ska kan du omedelbart få detta bekräftat.
 • Om problem förekommer använder apparaten denna information för att kompensera för impedansen samt säkerställa att det inställda trycket levereras, så att din patients ventilation aldrig äventyras.

Teknik för individanpassad behandling

Pathology Defaults (endast i Stellar-serien)

Det går snabbt, enkelt och smidigt att hjälpa en patient att komma igång med en ventilator som har ResMeds funktion Pathology Defaults (sjukdomsspecifika standardinställningar).

 • Du kan välja från en lista över förinställda värden som grupperats enligt specifika sjukdomstillstånd och lungmekaniska faktorer, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom, kronisk restriktiv lungsjukdom, normal lungmekanik, obstruktiv lungmekanik och obesitas hypoventilationssyndrom.
 • Detta hjälper dig att snabbt göra optimala inställningar för patientens sjukdomstillstånd och sedan finjustera tryckinställningarna enligt den individuella patientens behov.
 • Den typ av värden som förinställts av Pathology Defaults baseras på ofta använda kliniska värden.
 • Hur det fungerar: Om du till exempel väljer "Obstruktiv lungmekanik" från Pathology Defaults kommer standardinställningarna att vara:
   
  • IPAP 13 cm H2O
  • EPAP 5 cm H2O
  • Stigtid 150 msek 
  • Falltid 200 msek 
  • Triggerkänslighet medium 
  • Cykelkänslighet Hög 
  • Ti Min 0,3 sek 
  • Ti Max 1,0 sek

Du kan därefter finjustera IPAP, EPAP och stigtid enligt behov – och sedan är patienten redo att starta behandlingen.