Innovation och teknik | ResMeds sömnbehandlingsapparater
ResMeds sömnbehandlingsapparater: innovation och teknik
Sjukvårdpersonal > Produkter > Innovation och teknik > ResMeds sömnbehandlingsapparater: innovation och teknik

ResMeds sömnbehandlingsapparater:
innovation och teknik


På ResMed är vårt mål att förbättra patientens allmänna behandlingsupplevelse.

Det är viktigt för oss att patienten får en behaglig och effektiv behandling.
Vårt fokus på kontinuerlig innovation gör att vi hela tiden går ett steg längre för att ge dina patienter mindre, tystare och mer bekväma sömnbehandlingsapparater som dessutom är enkla att installera och använda.

Få reda på mer om all slags sömnbehandlingsteknik som finns i olika apparater i vårt sortiment.

Algoritmer

AutoSetTM

I AutoSet-funktion tillför apparaten endast det tryck som är nödvändigt för att hålla den övre luftvägen öppen. AutoSet-algoritmen justerar behandlingstrycket som en funktion av flödesbegränsning vid ...

AutoSet for Her

Den nya algoritmen i AirSense 10 AutoSet for Her baseras på ResMeds AutoSet-algoritm och levererar behandlingsrespons som har anpassats till de symptom som är typiska för obstruktiv ...

S-funktion

S-funktionen är perfekt för CPAP-patienter som inte uppvisar compliance: den har ett fast tryck och är utformad för att ge effektiv, behaglig behandling för flera olika typer av patienter. I S-funktion ...

Vsync

Vsync är en algoritm för läckagehantering som kompenserar för oavsiktligt maskläckage så att patienterna tillförs det ordinerade behandlingstrycket.

Tekniska funktioner

Funktionen AutoSetTM Response

ResMeds beprövade AutoSet-algoritm ger nu möjlighet till ytterligare behandlingsanpassning med den nya AutoSet Response-funktionen, som ger mjukare tryckökningar för extra komfort.

AutoRampTM med insomningsdetektion

Den här rampfunktionen aktiveras automatiskt och börjar med att ge ett lågt starttryck, vilket gör det lättare för patienten att somna behagligt. Med hjälp av funktionen för insomningsdetektion ...

Detektion av central sömnapné (CSA)

Detektion av CSA sker med hjälp av FOT-teknik (Forced Oscillation Technique) som fastställer huruvida en patients luftväg är öppen eller stängd under en apné. När en apné har detekterats tillförs ...

Detektion av Cheyne-Stokes respiration (CSR)

ResMeds nya funktion för CSR-detektion hjälper dig att identifiera patienter som använder behandlings-apparater med fast eller självjusterande tryck, men som eventuellt ...

CPAP-funktion

Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) är en typ av behandling som tillför tryckluft på en fast nivå under hela natten så att patientens luftvägar hålls öppna så att han eller hon inte ska sluta andas ...

Climate Control

Climate Control är ett intelligent system som reglerar HumidAirTM-befuktaren och den uppvärmda ClimateLineAirTM-slangen så att konstanta och behagliga temperatur- och ...

Easy-Breathe-funktion

Den intelligenta Easy-Breathe-vågformen återskapar en patients individuella andningsmönster så att andningen känns naturligare och behandlingen upplevs som mer behaglig.

Trycksänkning vid utandning (EPRTM)

Trycksänkning vid utandning (EPR, Expiratory Pressure Relief) är avsedd att göra behandlingen behagligare genom att optimal behandling bibehålls för patienten under inandningen och ...

Läckagehantering

Apparaterna i AirCurve 10-serien monitorerar och kompenserar för läckage genom att ständigt och automatiskt justera grundflödet. Detta möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt ...

Ramp

Ramp, som är avsedd att göra inledningen av behandlingen mer behaglig, finns i alla funktioner. Ramptiden är den period under vilken trycket gradvis ökas från ett lägre och behagligare starttryck ...

Rapportering av andningsansträngningsrelaterad uppvakning (RERA)

RERA är perioder då ökad andningsansträngning leder till att patienten vaknar.1 Dessa flödesbaserade RERA-händelser loggas och sparas som samman-fattade eller detaljerade data ...

TiControlTM – reglering av inandningstid

Ti-Control är en unik funktion hos ResMeds bilevelapparater som ger dig möjlighet att ställa in max- och minimigränser för den tid som apparaten är i IPAP. 

Triggning och cykling

Under normala förhållanden triggar (initierar IPAP) och cyklar (avslutar IPAP och övergår till EPAP) apparaten allteftersom den detekterar förändringar i patientens flöde.

Design och estetik

AirSenseTM 10 och AirCurveTM 10 har designats efter ingående marknads-undersökningar, utifrån feedback från såväl patienter som sömnexperter.

Intelligent befuktning

En befuktare kan ha positiva effekter på patientens behandling genom att förbättra komforten och compliance.2 Befuktning kan bidra till att minska vanliga biverkningar som nästäppa, irritation i de ...

Tyst Easy-Breathe-motor

I kärnan av våra sömnbehandlings-apparater finns den förbättrade Easy-Breathe-motorn, som är unikt utformad för att synkronisera med patientens andning.

ResMed Air Solutions-apparater

AirSense™ 10 AutoSet

ResMed AirCurve 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som tack vare både AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform ger extra andningskomfort till de sömnapnépatienter som behöver det.

Läs mer

AirSense™ 10 AutoSet™ for Her

Exklusiv behandlingsapparat med automatisk tryckjustering för kvinnliga patienter.

Läs mer

AirSense™ 10 Elite

En exklusiv behandlingsapparat med fast tryck.

Läs mer

AirCurve™ 10 CS PaceWave™

En exklusiv Adaptiv Servo ventilator (ASV) som är mycket responsiv och gör den lämplig för flera olika typer av komplexa och centrala andningsstörningar.

Läs mer

AirCurve™ 10 VAuto

ResMed AirCurve 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som tack vare både AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform ger extra andningskomfort till de sömnapnépatienter som behöver det.

Läs mer

Referenser

  1. Mohsenin V. Gender differences in the expression of sleep-disordered breathing: role of upper airway dimensions. Chest 2001; 120(5):1442-7.
  2. Kline, LR and Carlson P. NCPAP Acceptance and compliance is altered by humidification. Sleep 1999;22 Suppl 1:S1—S342.01