ResMeds sömnbehandling-
sapparater: innovation och teknik

ResMed strävar efter att förbättra din patients behandlingsupplevelse varje dag.

Din patients behandlingskomfort och behandlingseffektivitet är viktiga för oss. Med vår inriktning på ständiga innovationer kan vi åstadkomma förbättringar för att ge dina patienter mindre, tystare och bekvämare sömnbehandlingsapparater som också är lätta att ställa in och använda.

Lär dig mer om alla de olika tekniska lösningar för sömnbehandling som finns i olika apparater i vårt sortiment.

Design och utseende

AirSense™ 10- och AirCurve™ 10-sömnapparaterna utformades efter ingående marknadsstudier, baserat på feedback från både patienter och sömnexperter.

Resultatet är ett behandlingssystem som ser mindre ut som en medicinteknisk produkt och mer som något som passar in i din patients livsstil.

 • Stilren design
 • På en stor LCD-färgskärm visas alla menyer och behandlingsalternativ

Intelligent befuktning

Användning av en befuktare kan göra din behandling bekvämare och förbättra compliance.1 Befuktning kan lindra vanliga biverkningar av behandlingen som nästäppa, irritation i den övre luftvägen och torrhet i halsen.

Anslut valfri AirSense 10-enhet till en HumidAir™ uppvärmd befuktare och en ClimateLineAir™ uppvärmd slang för att uppleva alla fördelar med ResMeds intelligenta befuktningslösning, Climate Control.

Befuktaren och den uppvärmda ClimateLineAir-slangen regleras av Climate Control-algoritmen för att en konstant fuktighetsnivå och temperatur ska levereras. Systemet anpassas automatiskt till förändringar i:

 • omgivningens temperatur och fuktighet
 • flödet till följd av tryckändringar
 • flödet till följd av läckage vid mask eller mun

Finns i alla AirSense 10- och AirCurve TM10-apparater. 

Climate Control Auto

Med tilläggsalternativet Auto för Climate Control är både temperatur och fuktighet förinställda på nivåer som är avsedda att ge bästa möjliga komfort. Nu kan patienterna alltså få bekväm befuktning genom att helt enkelt ansluta den uppvärmda ClimateLineAir-slangen och trycka på Start. Man behöver inte ändra några inställningar eller navigera i komplicerade menyer.

Climate Control – Manuell

För patienter som vill ha mer kontroll över sina befuktningsinställningar ger Climate Controls manuella alternativ möjlighet att justera temperatur och fuktighetsnivå till den inställning som passar dem bäst.

I Climate Controls manuella inställning kan slangens temperatur och fuktighetsnivå ställas in oberoende av varandra.

AutoRamp™ med detektion av insomning

Denna rampfunktion aktiveras automatiskt och ger först ett lågt starttryck som hjälper patienten att somna. Med hjälp av funktionen för insomningsavkänning ökar den sedan på ett bekvämt sätt trycket till det ordinerade trycket när den känner av att patienten har somnat.

Tyst Easy-Breathe-motor

Av central betydelse för våra sömnbehandlingsapparater är den förbättrade Easy‐Breathe-motorn, som är unikt utformad för att synkroniseras med patientens andning.

 • Easy‐Breathe-tekniken ger mjuka ökningar och minskningar av trycket anpassade efter varje patients naturliga andningsmönster, för att säkerställa att andningscykeln blir mjuk och komfortabel.
 • Easy‐Breathe-motorn ger hög prestanda med en lägre ljudnivå. Genom en minskning av både överfört och utstrålat ljud får både patienten och dennes sängkamrat en rofylld sovmiljö.

Så här fungerar det:

Den förbättrade Easy-Breathe-motorn har små och lätta impellrar med liten diameter som har lägre tröghetsmoment. Detta gör att motorn kan känna av din patients normala andningsvågform och skapa de små trycksvängningar som behövs för att detektera centrala sömnapnéer.

Funktionen AutoSet™ Response

ResMeds beprövade AutoSet-algoritm ger nu möjlighet till ytterligare behandlingsanpassning med den nya AutoSet Response-funktionen, som ger mjukare tryckökningar för extra komfort.

För patienter som är känsliga för snabba tryckändringar under behandlingen kan AutoSet Response ställas in på antingen Standard eller Soft (mjuk). Om funktionen ställs in på Soft (mjuk) får patienterna mjukare tryckändringar.

AutoSet Response finns i apparaterna AirSense 10 AutoSet och AirSense10 AutoSet for Her.

Detektion av Cheyne-Stokes respiration (CSR)

CSR är en form av sömnrelaterad andningsstörning som karaktäriseras av periodvis ökning och minskning av respirationen. De tilltagande perioderna (hypopnéer, vanligtvis 40 sekunder långa) kan omfatta stora flämtande andetag som tenderar att väcka upp patienten medan de avtagande perioderna (hyperpnéer eller apnéer, vanligtvis 20 sekunder långa) orsakar syredesaturation i blodet.

ResMeds nya funktion för detektion av CSR hjälper dig att att identifiera patienter som använder behandlingsapparater med fast eller självjusterande tryck, men som eventuellt uppvisar andningsmönster som tyder på CSR. Den intelligenta algoritmen övervakar kontinuerligt patientens andningsmönster under hela natten, kontrollerar cykellängder och söker efter tecken på CSR.

Detektion av CSR finns i behandlingsapparaterna AirSense 10 Elite, AirSense 10 AutoSet och AirSense 10 AutoSet for Her.

Detektion av central sömnapné (CSA)

Detektion av CSA sker med hjälp av FOT-teknik (Forced Oscillation Technique) som fastställer huruvida en patients luftväg är öppen eller stängd under en apné. När en apné har detekterats tillförs små trycksvängningar (1 cm H2O peak-to-peak vid 4 Hz) till det aktuella utrustningstrycket. Algoritmen för CSA-detektion använder sig av det resulterande flödet och trycket (som fastställs vid masken) för att mäta huruvida luftvägen är öppen eller stängd.

CSA-detektion finns i apparaterna AirSense 10 AutoSet, AirSense 10 AutoSet for Her och AirSense 10 Elite.

PaceWave™ adaptiv servo-ventilation för minutventilation (MV-ASV)

För en effektiv, personanpassad och bekväm behandling av olika centrala andningsstörningar.

ResMeds kliniskt studerade och prövade2-4 ASV-behandling, PaceWave, hjälper dig att hantera dina mest svårbehandlade patienter.

ResMeds PaceWave MV-ASV-behandling är den enda i sitt slag som inriktas på patientens egen senaste minutventilation, och är utformad för att ge effektiv och bekväm behandling mot olika andningsstörningar inklusive obstruktiv, central och blandad apné samt periodisk andning såsom CSR.

ResMeds PaceWave-algoritm lär sig, svarar på, förutser och synkroniseras med patientens andningsmönster, och anpassar sig till patientens ventilationsbehov med varje andetag.

PaceWave svarar snabbt för att stabilisera andningen med självjusterande tryckstöd – och reagerar snabbt för att stabilisera den övre luftvägen, och behandlar och hjälper för att förhindra obstruktioner med EPAP i ASV-läge eller självjusterande EPAP i ASV Auto-läge.

PaceWave förbättrar andningskontrollen, anpassar tryckstödet för att stabilisera respirationen och hjälper till att förhindra över- och underventilation genom att kompensera för hypopné och hyperpné.

När patientens ventilation är stabil minskas målventilationen för att stimulera naturlig spontan andning.

Det går snabbt och enkelt att ställa in AirCurve 10 CS PaceWave-apparaten, vilket gör att du sparar tid när du gör inställningarna för patienten, och förenklar behandlingstitreringen för dina mest svårbehandlade patienter.

PaceWave finns i AirCurve 10 CS PaceWave.

\
\

Referenser

 • 01

  Kline, LR och Carlson P. NCPAP Acceptance and compliance is altered by humidification. Sleep 1999, 22 Suppl 1: S1–S342.01

 • 02

  Oldenburg O, et al. Adaptive servoventilation improves cardiac function and respiratory stability. Clin Res Cardiol 2011, 100(2): 107–15

 • 03

  Allam JS, et al. Efficacy of adaptive servo-ventilation in treatment of complex and central sleep apnea syndromes. Chest 2007, 132(6): 1 839–46

 • 04

  Morgenthaler TI, et al. Adaptive servo-ventilation versus noninvasive positive pressure ventilation for central, mixed, and complex sleep apnea syndromes. Sleep 2007, 30(4): 468–75

Fler artiklar