Pulsoximetrar (Nonin)

  • Tack vare ResMed är dina patienter inte längre ensamma under behandlingen. Vi finns här för att erbjuda hjälp och stöd under resans gång, så att de kan få ut det mesta av sin sömnapnébehandling.

Viktiga funktioner

  • Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt för dig att granska och poängsätta data. Datatrender, enkelsidiga översikter och händelselistor ger snabb tillgång till rådata och poängsatta händelser.
  • Anpassningsbara högerklickmenyer för poängsättning av händelser, händelseplacering med ett klick och kanaltilldelad händelseplacering sparar både tid åt dig och upprätthåller en hög omvårdnadsstandard för dina patienter. 
  • Det automatiska RemLogic-verktyget för patientregistrering gör patientregistreringen till en papperslös process.
  • Med RemLogic kan du generera och exportera ett antal fördefinierade eller anpassningsbara rapporter, inklusive rapporter för polysomnografi (PSG), sömnstadierapporter och rapporter om PLM och titrering samt pediatriska rapporter och rapporter om CAP (cykliskt alternerande mönster). Rapporter kan exporteras i flera filformat, inklusive PDF, TXT, RTF, EDF och ASCI II.
  • Flexibla valmöjligheter för datainhämtning gör att du kan använda RemLogic för att inhämta data från ett antal kompatibla apparater, inklusive valda ResMed-sömnbehandlingsapparater.

Beställa produkt

Fler produkter

Noxturnal programvara för analys och sömnrapport är en banbrytande lösning som frigör den fulla potentialen hos registreringssystemen Nox A1 och T3.