AirView för ApneaLinkTM Air 

  • AirView är en användarvänlig, molnbaserad plattform för diagnos och behandling av din patients sömnrelaterade andningsstörningar.

    AirView ger dig momentan online-åtkomst till data från ApneaLink™ Air, vår avancerade, lättanvända sömnregistrerings- och screeningapparat för hemmet. Den lagrar din patients hälsouppgifter och diagnostiska data på ett säkert sätt i en centraliserad molndatabas. Med en centraliserad databas är det enkelt att skapa och hantera den dokumentation och de kliniska uppgifter du behöver för att kunna följa och övervaka din patients behandling och vid behov dela informationen med kollegor.

    AirView tillhandahåller fem informationskanaler: andningsansträngning, puls, syremättnad, nasalt flöde och snarkning. Den skiljer även mellan obstruktiva och centrala apnéer och detekterar automatiskt Cheyne-Stokes respiration.

Viktiga funktioner

  • AirView sparar patientens testresultat från ApneaLink Air i en säker databas i molnet. Momentan åtkomst till diagnostisk information och möjlighet att dela den med kollegor innebär en tidsbesparing och gör det lättare för dig att erbjuda patienten bästa möjliga vårdkvalitet. 
  • Med AirView kan du enkelt granska en sömnregistrering som utförts i hemmet via en översikt över hela nattens andningshändelser och syremättnad, erhålla detaljerade 3 minuters-vyer av kanaler, och manuellt notera andningshändelser efter den initiala automatiska analysen. 
  • AirView gör det möjligt att lägga upp och spara remisser, besöksanteckningar och andra filer under varje patients profil i databasen. En heltäckande sökfunktion gör det enklare att hitta patienter. 
  • AirView registrerar uppgifter och statistik för sömnregistrering i hemmet, och tillhandahåller automatisk poängsättning som hjälper dig att diagnostisera sömnrelaterade andningsstörningar. Den intuitiva instrumentpanelen ger en lättöverskådlig vy över var varje patient befinner sig i den diagnostiska processen.  

Airview was formerly called EasyCare Online

Hur man beställer

Kontakta vår kundtjänstavdelning för att få en lista över lokala vårdgivare som distribuerar ResMed-produkter.

Fler produkter

Noxturnal programvara för analys och sömnrapport är en banbrytande lösning som frigör den fulla potentialen hos registreringssystemen Nox A1 och T3.

RemLogic programvara för sömndiagnostik är en kraftfull, flexibel och användarvänlig plattform som inkluderar filhantering, insamling och granskning.