AirView Diagnostik | ResMed
AirView Diagnostik
Sjukvårdpersonal > Produkter > Diagnostik > AirView Diagnostik

AirViewTM Diagnostik

AirViewTM Diagnostik

Denna produkt är eventuellt  inte tillgänglig i alla länder.

Att säkerställa ett effektivt patientflöde genom den diagnostiska utredningen är en ständig utmaning på grund av olika flaskhalsar som kan uppstå. AirView Diagnostik, som är ett integrerat verktyg i ResMeds säkra patienthanteringslösning AirView, hjälper till att eliminera dessa flaskhalsar och effektiviserar patientens väg från inledande nattlig andningsregistrering och diagnos till behandling och samtidigt förbättra samarbetet mellan olika kliniska användare.

close-icon

Viktiga funktioner

  • Med AirView Diagnostik kan den nattliga andningsregistreringen i hemmet delas mellan remitterande läkare och sömnlaboratoriet. Resultatet sparas och lagras i en central och säker databas. Via internet får läkaren tillgång till registreringen oavsett var hon/han är.
  • AirView Diagnostik stödjer ApneaLink Air, nattlig andningsregistrering i hemmet, och Nox T3 PG. Programvaran erbjuder omfattande analys i molnet med manuell poängsättning och rapporter med e-signaturer.

 

Lär dig mer om ApneaLink Air, nattlig andningsregistrering  i hemmet  och om ApneaLink, mjukvara för analys och sömnrapportering.

Lär dig mer om Nox T3 PG och Noxturnal, mjukvara för analys och sömnrapportering

AirView kallades tidigare för EasyCare Online

Hur man köper

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten

Förbättra patienthanteringen med uppkopplad vård

ResMed's uppkopplade vårdlösningar i hemmet hjälper till i varje steg av behandlingen. Det hjälper till att förbättra patientutfall tack vare ökad följsamhet och underlättar patienthanteringen via distansmonitorering.

Läs mer om våra uppkopplade lösningar.

 

Fler produkter

Noxturnal programvara för analys och sömnrapport är en banbrytande lösning som frigör den fulla potentialen hos registreringssystemen Nox A1 och T3.

Ett enkelt och flexibelt patienthanteringssystem som ger utmärkta behandlingsinsikter.