Stellar 150 | ResMed
Stellar 150

StellarTM 150

StellarTM 150

Stellar 150 är en noninvasiv ventilator med invasiva funktioner, som är byggd med möjligheterna i fokus. Tack vare en omfattande uppsättning behandlingsfunktioner kan Stellar användas för att behandla vuxna och pediatriska patienter med varierande behov av andningsstöd. Stellar är ett flexibelt system som är utformat med användaren i åtanke, oavsett om det gäller patienter som behöver NIV under sin sjukhusvistelse eller de som lever med en kronisk sjukdom som KOL, NMD eller OHS i hemmet.

close-icon

Optimal behandling som passar dina patienter

Stellar 150 är även försedd med IntelligentAir, en samling ResMed-tekniker som innebär att ventilationen kan skräddarsys för patienterna med hjälp av funktioner som intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) för alveolär ventilation, intelligent backupfrekvens (iBR) som tillför backupandetag när det behövs samt AutoEPAP som säkerställer att de övre luftvägarna hålls öppna.

En lösning som klarar det höga tempot i sjukvården

Med hänsyn till det höga tempot inom sjukvården och vanliga arbetsflöden är de intuitiva menyerna på Stellar utformade för att förenkla inställningsprocessen, samtidigt som det går att följa upp patienten snabbt på realtidsdisplayen.

Andra funktioner

 • Värden och kurvor i realtid: tryck- och flödeskurvor, tidalvolym samt SpO2- och FiO2-värden kan avläsas enkelt på en stor LCD-färgskärm
 • Funktion för autoskalning: kurvorna anpassas automatiskt till rätt skala för att du ska kunna göra en bedömning snabbt och enkelt
 • Användarvänlig meny: snabb åtkomst och anpassning av
 • En bred uppsättning behandlingsfunktioner: till exempel S, T, S/T, PAC, CPAP och iVAPS
 • Patologistandardvärden: indelade efter sjukdomskategori, vanliga kliniska standardvärden förenklar inställning och inledning av behandling
 • Patienthanteringsprogrammet ResScanTM : flödes- och tryckdata i hög upplösning (25 Hz) för nedladdning
 • IntelligentAir: med iVAPS, iBR och AutoEPAP övervakas patienten kontinuerligt och behandlingen skräddarsys automatiskt på individnivå utifrån patientens varierande behov av andningsstöd
 • Integrerad syrgas: upp till 30 L/min och högt tillfört tryck: upp till 40 cm H2O i masken
 • Omfattande larmfunktioner: till exempel för FiO2 och SpO2, vilket ger en extra trygghet vad gäller patientsäkerheten och behandlingen
 • Pediatrisk användning: godkänd för användning av barn som väger så lite som 13 kg
 • Befuktning: uppvärmd befuktning med H4i™ eller HumiCare™ D900 för behagligare behandling
 • Dubbla program: upp till två program kan ställas in, för ventilation dag/natt eller perioder med vila/aktivitet
 • Individanpassad effekt och komfort: med de olika funktionerna kan du enkelt finjustera inställningarna så att de passar patientens unika behov:
 • Vsync och TiControl™: beprövade ResMed-tekniker för läckagekompensation och inspirationshantering för utmärkt NIV
 • Upp- och nedrampning: det tillförda tryckstödet ökas och minskas gradvis så att behandlingen inleds och avslutas på ett behagligt sätt för patienten
 • 5 triggernivåer: trigger- och cykelkänslighetsnivåerna kan finjusteras utifrån patientens specifika besvär
 • stig- och sänkningstid: tiden för övergången mellan inspirations- och exspirationstryck kan ställas in så att den passar patientens unika önskade andningsmönster
 • Ett internt batteri: 2 timmars kontinuerlig strömförsörjning
 • Externa batterier: strömmen i ett – eller två – externa RPS II-batterier, ger vardera 8 timmars extra kapacitet
 • En DC-omvandlare: bara att ansluta i vilket DC-uttag som helst, till exempel i bilen, för extra frihet
 • Skräddarsydda transportväskor: skyddar ventilatorn vart den än tas med
 • Ett tåligt hölje av hög kvalitet : rigoröst testat för att klara av vardagslivet

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten

Fler produkter

Noninvasive ventilator with internal battery for a wide range of non-dependent patients, including paediatric (13 kg+), and suitable for hospital and home.