S9 VPAPTM Tx

  • S9 VPAP Tx titreringsapparat hjälper dig att ge dina patienter en mjukstart på behandlingen, både under och efter titrering. Apparaten som byggts på den prisbelönta S9-plattformen är smidig, tyst och levererar en behaglig behandling som gör det möjligt för dina patienter att somna och fortsätta att sova utan uppehåll, så att du får ett lyckat titreringsresultat under natten. S9 VPAP Tx är en mångsidig apparat, med titreringsfunktioner för vuxna och pediatriska patienter som gör det möjligt att behandla ett flertal olika typer av patienter. Den innehåller även ResMeds mest avancerade tekniska lösningar och ett utbud av verktyg och funktioner med syfte att effektivisera arbetet i ditt sömnlaboratorium.

    Support för S9 VPAP Tx Lär dig mer om S9 Serien

Viktiga funktioner

  • Climate Control. ResMeds mest avancerade befuktningsteknik maximerar patientkomfort.
  • Mjuka övergångar mellan funktioner. Eliminerar plötsliga tryckförändringar och möjliggör en mjuk övergång från en tryckfunktion till en annan.
  • Easy-Breathe vågform Synkroniserar trycket med patientens naturliga andningsmönster.
  • Exakt läckagereapportering. Automatisk visning av exakta maskläckagedata vilket undanröjer behovet av referenstabeller för att räkna ut korrekta läckagevärden.
  • Ordinationsrapport. Smidig funktion som kombinerar slutvalet av mask, apparat och titreringsinställningar i en ordination, och rapporten "Detaljerade inställningar" registrerar och tidsbestämmer alla ändringar som görs av behandlingstryck och inställningar under natten, vilket minskar tidsåtgången för studien.

Hur man beställer

Kontakta vår kundtjänstavdelning för att få en lista över lokala vårdgivare som distribuerar ResMed-produkter.

Fler produkter

Tx Link skiftar realtidsinformation mellan S9 VPAP Tx behandlingsapparat, EasyCare Tx titreingsmjukvara och polysomnografi utrustningen.