S9 VPAPTM ST-A med iVAPS

Intelligent, personanpassad och automatisk

\

Viktiga funktioner

  • iVAPS inriktas på alveolärventilation för att uppnå stabilt gasutbyte vid ett flertal olika andningsbesvär
  • Inkluderar en målinlärningsfunktion (Learn Targets) för att underlätta vid installation, så att den kan utföras av personer utan omfattande kunskap om andningsvård
  • Aktiverar intelligent backupfrekvens (iBR) endast när det behövs vilket innebär att den fungerar som ett skyddsnät samtidigt som spontanandningen maximeras
  • Inkluderar Vsync läckagekompensation och TiControlTM i syfte att uppnå en avsevärd förbättring av synkronisering mellan patient och ventilator

Vad gör S9 VPAP ST-A så speciell?

  • Höga prestanda – med tryck upp till 30 cm H2O kan du behandla alla NIV-patienter med en liten bärbar enhet
  • Godkänd för pediatrik – godkänd för behandling av pediatriska patienter som väger mer än >13 kg och är tillgänglig i en barnvänlig utformning. iVAPS är godkänd för patienter som väger mer än 30 kg
  • Extra säkerhet - konfigurerbara ljud- och ljuslarm

Smidig övergång från sjukhuset till hemmet

För patienter som behandlas med ResMeds AstralTM  StellarTM på sjukhus kan ResMeds VPAPTM-apparater erbjuda en smidig övergång till lyckad behandling i hemmet med hjälp av beprövade tekniska ResMed-lösningar.

Referenser

  • 01

    Jaye et al. Eur Respir J 2012

Beställa produkt

Fler produkter

S9 VPAP ST med iVAPS är en intelligent, individanpassad och noninvasiv ventilationsapparat som erbjuder trygghet i form av en backupfrekvens, för användning på sjukhus och i hemmet.