EliséeTM 150

 • Elisée™ 150 är en högkvalitativ ventilator för vuxna och barn med akuta eller kroniska andningsbesvär, och för trakeostomipatienter.

  På Elisée 150 kan man välja mellan olika behandlingsfunktioner och parametrar: invasiv eller noninvasiv, enkel eller dubbel krets, volym eller tryck. Vår exklusiva NIV+-teknik ger utmärkt synkronisering mellan patient och apparat genom att man finjusterar triggerinställningar för snabb, effektiv detektion av läckage och andningsförändringar.

  Elisée 150 är liten, lätt och erbjuder flera strömförsörjningsalternativ - en effektiv lösning oavsett om dina patienter befinner sig i hemmet, på sjukhus eller transporteras.

  Hjälp för Elisée 150 Mer information om Elisée-serien

Viktiga funktioner

 • Användarvänliga funktioner inkluderar bakgrundsupplysta menyer och knappar, två förinställda program och flera olika viktiga larmfunktioner. Skärmen kan roteras 180 grader och ställas in så att den visar samtliga ventilationsparametrar.
 • Dataövervakningen är okomplicerad. Den stora LCD-pekskärmen visar realtidsdata (inklusive flödes- och tryckkurvor, samt FiO 2 när O2flödar genom porten) och fullständiga data kan enkelt hämtas med programvaran EasyView.
 • Elisée 150 har en lungrekryteringsfunktion, en port för syreberikad lågtrycksluft, samt en syrgascell för FiO2-övervakning som tillval.
 • Den lätta, kompakta konstruktionen ger dina patienter större frihet, även om de sitter i rullstol. 

Läs mer om Elisée-serien.

Fråga din återförsäljare om Elisée 150.

Beställa produkt

Fler produkter

Elisée 250 är en ventilator som används för intensivvård och akut transport av kritiskt sjuka vuxna och pediatriska patienter.