AirSenseTM 10 Elite

Nya AirSenseTM 10 Elite är en avancerad behandlingsapparat med fast tryck och en integrerad befuktare som tillval. Den är utformad för att vara intuitiv och användarvänlig. Det finns inga komplicerade menyer eller inställningar att navigera bland, så patienterna behöver bara koppla in apparaten och trycka på Start.

Integrerad trådlös teknik

Integrerad trådlös anslutning och avancerad detektion av händelser ger dig mer kontakt med dina patienter och gör att du kan motta diagnostisk information på distans via ResMeds nya molnbaserade patienthanteringssystem, AirViewTM. Du kan även ändra inställningar och göra felsökning på distans.

Avancerade kliniska insikter

AirSense 10 Elite kan detektera indikationer på central sömnapné och Cheyne-Stokes respiration. Genom att apparaten skiljer mellan olika typer av sömnrelaterade andningsstörningar kan du känna dig säker på att dina patienter får rätt behandling.

Andra funktioner

  • AutoRampTM. Denna nya funktion med detektion av insomning tillför inledningsvis ett lågt tryck för ökad patientkomfort. När patienten somnar ökas sedan trycket till den ordinerade nivån.
  • En inbyggd sensor för omgivningsljus justerar skärmens ljusstyrka beroende på ljuset i rummet. Om patienten måste stiga upp under natten kommer skärmens bakgrundsbelysning inte att störa hans/hennes sängkamrat.
  • Easy-BreatheTM-motorn är tyst som en viskning och ger patienten och dennes sängkamrat en ostörd nattsömn.
  • Trycklättnad vid utandning (EPR). EPR är avsedd att göra behandlingen mer behaglig genom att bibehålla optimal behandling för patienten under inandningen och minska det masktryck som levereras under utandningen.
  • Oximetrimonitorering som tillval
  • För kontinuerlig befuktning under hela natten finns den integrerade befuktaren HumidAirTM som tillval. Den har avancerad HumidAir-teknik som hjälper patienterna att vänja sig vid och fortsätta längre med behandlingen.

Funktioner

      AirSense 10 Elite

CPAP  
AutoSet  
Detektion av Cheyne-Stokes respiration  
Detektion av central sömnapné  
AutoSet-algoritm med AutoSet Response  
AutoRamp med detektion av insomning  
Avancerad HumidAir-teknik (tillval)  
Expiratory Pressure Relief  (EPR) – trycklättnad vid utandning  
SmartStart  
Integrerad trådlös teknik  
AirView  
AirView Remote  Assist  
AutoSet for Her
AutoSet for Her
AutoSet for Her

Tekniska specifikationer

Dimensioner (H x B x D) (apparat och vattenbehållare) 116 mm x 225 mm x 150 mm
Vikt 1248 g
Luftfilter Standard: Genomsnittlig avskiljningsgrad:  > 75 % för damm på ~7 mikroner

Hypoallergeniskt: Effektivitet: >98 % för damm på ~7-8 mikroner. >80 % för damm på ~0,5 mikroner.

Användning på flygplan Uppfyller kraven från Federal Aviation Administration för flygresans alla faser.
Drifttryckområde 4 till 20 cm H2O
Trycknivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 26,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Effektnivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 34,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Ljud (deklarerade värdepar för ljudeffektnivåer i överensstämmelse med ISO 4871:1996.)
Luftslang ClimateLineTM Air SlimLineTM Standard
Längd 2 m 1,8 m 2 m
Innerdiameter 15 mm 15 mm 19 mm
Elektromagnetisk kompatibilitet Uppfyller samtliga EMC-krav enligt IEC60601-1-2:2007 för bostads- , kommersiella och lätta industrimiljöer. Det rekommenderas att mobila kommunikationsenheter hålls på ett avstånd om minst 1 m.

Beställa produkt

Mer om apparater