AirCurveTM 10 VAuto

  • AirCurve™ 10 VAuto är en självjusterande bilevelapparat som ger ökad komfort med hjälp av AutoSet™-algoritmen och Easy-Breathe vågform i VAuto-algoritmen, för att behandla obstruktiv sömnapné hos patienter med svåra besvär som behöver högre tryckstöd.

    AirCurve 10 VAuto justerar grundtrycket så att luftvägen hålls öppen samtidigt som den upprätthåller ett fast tryckstöd.

Easy-Breathe-teknik

Easy-Breathe tryckvågform härmar vågformen för normal andning och återskapar den för att patientens andning ska kännas behagligare.

Förbättra patienthanteringen med distansmonitorering

Tack vare Air Solutions, integrerad funktionalitet för fjärrkommunikation, ger AirView dig möjlighet att monitorera och ändra apparatinställningar på distans utan att du behöver lämna skrivbordet. Det underlättar och förenklar samarbete och arbetsflöden mellan patientens olika vårdgivare.

Läs mer om AirView eller uppkopplad vård .

Andra funktioner

  • Climate Control. Alla apparater är konstruerade för att automatiskt ge behandling vid behagligast möjliga temperatur och fuktighetsnivå när de används med ResMeds nya tillvalsprodukter: HumidAir™ uppvärmd befuktare och ClimateLineAir™ uppvärmd slang. Man slipper navigera i krångliga menyer. Och tack vare att HumidAir-befuktaren är så enkel att installera och använda blir behandlingen ännu enklare för dig och dina patienter.
  • Kontinuerlig läckagehantering med Vsync möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt som synkronisering mellan patient och apparat upprätthålls.
  • Kompatibel med extra syrgas på upp till 15 l/min i S- och CPAP-funktion och 4 l/min i VAuto-funktion.
  • Med hjälp av AirView™, ResMeds molnbaserade system för hantering av patientdata, har du tillgång till nattens behandlingsdata, och kan göra en felsökning (med hjälp av Remote Assist) samt ändra apparatinställningar på distans.

Funktioner

  AirCurve 10 S AirCurve 10 VAuto AirCurve 10 CS PaceWave
CPAP      
VAuto      
B      
ASV      
ASVAuto      
Easy-Breathe vågform      
TiControl      
Trigger och cykel      
Climate Control      
Climate Control Auto      
Vsync läckagehantering      
Integrerad trådlös teknik      

Tekniska specifikationer

Dimensioner (H x B x D) (apparat och vattenbehållare) 116 mm" x 255 mm" x 150 mm"
Vikt 1248 g
Luftfilter Standard: Genomsnittlig avskiljning:  >75 % för damm på ~7 mikroner

Hypoallergeniskt: Effektivitet: >98 % för damm på ~7-8 mikroner. >80 % för damm på ~0,5 mikroner.
Användning på flygplan Uppfyller kraven från Federal Aviation Administration för flygresans alla faser.
Drifttryckområde 3 till 25 cm H2O
Ljud (deklarerade värdepar för ljudeffektnivåer i överensstämmelse med ISO 4871:1996.)
Trycknivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 26,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Effektnivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 34,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Luftslang ClimateLineAir™ SlimLine™ Standard
längd 198 cm" 183 cm 198 cm
Innerdiameter 15 mm" 15 mm" 19 mm"
Elektromagnetisk kompatibilitet Uppfyller samtliga EMC-krav enligt IEC60601-1-2:2007 för bostads- , kommersiella och lätta industrimiljöer. Mobila kommunikationsenheter bör hållas på minst 1 meters avstånd.

Beställa produkt

Mer om apparater

AirMini-lösningen är kompakt och enkel att ta med sig överallt. Den väger bara 300 gram och är 14 cm lång, men ger dig ändå den högkvalitativa behandling som du förväntar dig av ResMed.

En exklusiv Adaptiv Servo ventilator (ASV) som är mycket responsiv och gör den lämplig för flera olika typer av komplexa och centrala andningsstörningar.