AirCurveTM 10 CS PaceWaveTM

AirCurve™ 10 CS PaceWave™ är en adaptive servo-ventilator specifikt framtagen för att behandla patienter som uppvisar central sömnapné (CSA), mixad sömnapné och periodisk andning, med eller utan obstruktiv sömnapné. Den är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Tack vare den ASV-algoritmen (adaptiv servo-ventilation) som varit föremål för flest kliniska studier är AirCurve 10 CS PaceWave den enda adaptiva servo-ventilatorn som inriktar sig på patientens egen senaste minutventilation. AirCurve 10 CS PaceWave har två funktioner: ASVAuto och ASV. PaceWave-algoritmen finns i AirCurve 10 CS PaceWave.

ASVAuto-funktion

Funktionen ASVAuto anpassar sig till en patients stabilitetsbehov för ventilation och övre luftvägar, andetag för andetag. Genom att centrala andningsstörningar behandlas med automatisk tryckstödsjustering och obstruktion i de övre luftvägarna med självreglerande EPAP kan andningen snabbt stabiliseras.

ASV-funktion

I ASV-funktion kan EPAP titreras manuellt i syfte att fastställa optimal fast EPAP-nivå för att hålla den övre luftvägen öppen.

Andra funktioner

  • Easy-Breathe tryckvågform härmar vågformen för normal andning och återskapar den för att patientens andning ska kännas behagligare.
  • Kontinuerlig läckagehantering möjliggör tillförlitlig tillförsel av behandlingstryck samtidigt som synkronisering mellan patient och apparat upprätthålls.
  • Klimatstyrningssystemet Climate Control består av tillvalsprodukterna HumidAir™ befuktare och ClimateLineAir™ uppvärmd slang, och har konstruerats för att tillföra en konstant och behaglig temperatur- och fuktighetsnivå.

Funktioner

  AirCurve 10 S AirCurve 10 VAuto AirCurve 10 CS PaceWave
CPAP      
VAuto      
B      
ASV      
ASV Auto      
Easy-Breathe vågform      
TiControl      
Trigger och cykel      
Climate Control      
Climate Control Auto      
Vsync läckagehantering      
Integrerad trådlös teknik      

Tekniska specifikationer

Dimensioner (H x B x D) (apparat och vattenbehållare) 116 mm x 225 mm x 150 mm
Vikt 1248 g
Luftfilter Standard: Genomsnittlig avskiljningsgrad:  > 75 % för damm på ~7 mikroner

Hypoallergeniskt: Effektivitet: >98 % för damm på ~ 7-8 mikroner >80% för damm på ~0,5 mikroner

Användning på flygplan Uppfyller kraven från Federal Aviation Administration för flygresans alla faser.
Drifttryckområde 4 till 25 cm H2O
Ljud (deklarerade värdepar för ljudeffektnivåer i överensstämmelse med ISO 4871:1996.)

Trycknivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 26,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Effektnivå uppmätt enligt ISO 17510-1:2007 (CPAP-funktion):
Slimline eller standardslang 34,6 dBA med osäkerhet på 2 dBA
Luftslang ClimateLineTM Air SlimLineTM Standard
Längd 2 m 1,8 m 2 m
Innerdiameter 15 mm 15 mm 19 mm
Elektromagnetisk kompatibilitet Uppfyller samtliga EMC-krav enligt IEC60601-1-2:2007 för bostads- , kommersiella och lätta industrimiljöer. Det rekommenderas att mobila kommunikationsenheter hålls på ett avstånd om minst 1 m.

Beställa produkt

Fler produkter

The AutoSet CS PaceWave is a highly responsive adaptive servo-ventilator that is suitable for a range of central breathing disorders.

S9 AutoSet CS-A PaceWave är en mycket responsiv adaptive servo-ventilator (ASV) med alarm som gör den lämplig för flera olika typer av centrala andningsstörningar.

ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.