S9 VPAPTM ST med iVAPS

  • S9 VPAPTM ST med iVAPS är en standardventilator för noninvasiv ventilation (NIV) ämnad för icke-beroende patienter som behöver extra trygghet i form av en backup-frekvens.

    iVAPS-tekniken (intelligent tryckstöd med garanterad volym) är intelligent, personanpassad och automatisk. Den inriktar sig på alveolärventilation och andningsfrekvens, använder en målinlärningsfunktion (Learn Targets) för att tillhandahålla personanpassad behandling och erbjuder automatisk övervakning och anpassning till patientens varierande behov.

    Tillförlitliga och kostnadseffektiva S9 VPAP ST med iVAPS är lämplig för vuxna och pediatriska patienter (över 13 kg, eller över 30 kg för iVAPS) med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), obesitas hypoventilationssyndrom (OHS), neuromuskulär sjukdom (NMD) och andra sjukdomar. iVAPS är lämpligt för hyperkapnipatienter med föränderliga andningsbehov. 

Viktiga funktioner

  • Finjustera dina behandlingsbeslut genom att visa realtidsdata på apparaten, eller via EasyCare Tx, eller genom att ladda ner högupplösta flödesdata andetag för andetag samt oximetridata.  
  • Erbjud dina patienter den komfort som medföljer den prisbelönta S9-plattformen. Climate Control säkerställer att patienter får bästa möjliga behandling oavsett förändringar i den omgivande luftfuktigheten, medan Easy-Breathe-tekniken ger en naturlig andningsupplevelse och en rofylld sömnmiljö. 
  • De avancerade tekniska funktionerna VSync och TiControl samt justerbara känslighetsnivåer för trigger och cykel ger optimal synkronisering mellan patient och ventilator, vilket förbättrar komfort och compliance för patienten. 
  • Kompakta S9 VPAP ST erbjuder tryckstöd upp till 25 cm H2O.

Beställa produkt

Fler produkter