Antiapnéskenor

Orala hjälpmedel är ett utmärkt behandlingsalternativ för patienter med obstruktiv sömnapné och patienter som vägrar eller inte uppvisar compliance vid behandling med positivt luftvägstryck (PAP). ResMed's Narval CC™ är ett oralt hjälpmedel eller en "antiapnéskena" som erbjuder en bekväm individuell passform för utmärkt compliance och hög behandlingseffektivet.1

Referenser

  • 01

    Meurice et al. ORCADES: a prospective cohort study of severe obstructive sleep apnoea (OSA) patients receiving second line-treatment with a mandibular repositioning device (MRD). Eur Resp J 2013, 42 (Suppl. 57): 1 056 S.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte kan hitta en av våra produkter kan det hända att den inte längre finns i sortimentet. Se vår produkthjälpsida för mer information.

Mer information