Vilka patienter kan använda Narval CC? | ResMed
Vilka patienter kan använda Narval CC™?
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Vilka patienter kan använda Narval CC™?

Vilka patienter kan använda Narval CC™?

Nästan alla vuxna som snarkar kan använda Narval CC™. En specialisttandläkare kan bekräfta om detta faktiskt är en lämplig lösning för patienten.

Narval CC är förstahandsvalet för:

Narval CC kan också vara en lösning för snarkare med svår OSA, men som har uppvisat att de inte klarar av behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP).

Slutligen passar Narval CC de med mild till måttlig OSA som vill växla mellan olika behandlingsalternativ.

  • Personer som vill ta en paus från CPAP-behandlingen
  • Personer som med jämna mellanrum vill växla mellan de två behandlingarna

Personer som reser mycket och behöver en lätt, bärbar lösning som de inte måste koppla in eller ha kablar eller batterier till. 

 

Kontraindikationer: 

Narval CC passar inte alla patienter. Det finns kontraindikationer för patienter som;

  • lider av central sömnapné
  • lider av svåra andningsstörningar (utöver OSA)
  • har lösa tänder eller avancerad parodontit
  • är under 18 år gamla
  • är helt tandlösa
  • har en helprotes i underkäken (inte en täckprotes)
  • har korta tänder och/eller otillräckligt med underskär för att skenan ska hållas på plats