Beställningsformulär för Narval CC | ResMed
Beställningsformulär för Narval CC™
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Beställ din Narval CC > Beställningsformulär för Narval CC™

Beställningsformulär för Narval CCTM

För att vi ska kunna skräddarsy och tillverka en antiapnéskena som passar din patient perfekt, måste du fylla i formuläret på den här sidan. Du ombeds att tillhandahålla följande information:  

  • Patientens bettregistrering med önskad framskjutning.
    • Du kan därefter begära att den vertikala dimensionen reproduceras enligt din inskickade bettregistrering. Om du väljer detta alternativ måste bettregistreringen vara minst 4 mm tjock. Om ResMed måste genomföra avsevärda justeringar av den vertikala dimensionen (2 mm) kontaktas du innan produktionsstarten. 
    • Alternativt kan du begära att den vertikala dimensionen optimeras. ResMeds kliniska forskning visar på att den vertikala dimensionen bör minimeras för att säkerställa att det inte finns någon bakre kontakt vid framskjutning. 
  • Istället för bettregistrering kan du välja att skicka mått på den maximala bekväma framskjutningen.

 

Annan obligatorisk information

ResMed behöver också information om:

  • patientens dentala särdrag (trasiga tänder, tänder som ska skyddas osv.)
  • Konstruktionspreferenser för både den övre och nedre skenan

Slutligen behöver vi avtrycken eller gipsmodellerna. Ladda ner och läs igenom vår handledning för tandläkare för utförliga råd om hur man får avtryck med högsta möjliga kvalitet.

Ladda ner beställningsformulär: Virtuell Dental Teknik

Ladda ner eftermarknadsformulär: Virtuell Dental Teknik

Ladda ner handledningen för tandläkare

Om du har några frågor om detta formulär ber vi dig kontakta ditt dentallaboratorium.  

Observera att formuläret måste fyllas i på engelska eller franska.