Dentallaboratorier | ResMed
Dentallaboratorier som samarbetar med ResMed
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Beställ din Narval CC > Dentallaboratorier som samarbetar med ResMed

Dentallaboratorier som samarbetar med ResMed

alt

Som tandläkare kan du använda dina färdigheter till att behandla snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA) med antiapnéskenor. Men du behöver en partner som är expert på sömnbehandling som du kan lita på. 

ResMed har ett nätverk av välutbildade och ackrediterade dentallaboratorier i över tio länder i Europa och Mellanöstern. De använder molnteknik för att påskynda leveransen av antiapnéskenan Narval CC™ — en process som är snabbare än att skicka avtryck via post. Sedan tillhandahåller de personlig kvalitetskontroll innan de skickar den färdiga Narval CC-skenan till dig.

Så här fungerar detta nya program för dentallaboratorier

Istället för att skicka tandavtryck via post till ResMed kan tandläkare nu:

1. Tillhandahåll dessa avtryck till ett laboratorium i närheten som talar deras språk.

2. Laboratoriet använder 3D-teknik för att scanna modellen och skicka den till ResMed via molnet. 

3. Vi använder omedelbart den digitala filen till att tillverka en antiapnéskena som är utformad för att ge dina patienter bästa möjliga resultat.

4. Din lokala laboratoriepartner tillhandahåller personlig kvalitetskontroll innan de skickar den färdiga Narval CC-skenan till dig.

De dentallaboratorier som samarbetar med ResMed kan också hjälpa dig att fylla i beställningsformuläret, tillhandahålla prisinformation och eftermarknadsstöd. 

Hitta din partner