Narval CC: Ett nätverk av samarbete och support | ResMed
Narval CC™: Ett nätverk av samarbete och support
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Narval CC™: Ett nätverk av samarbete och support

Narval CCTM: Ett nätverk av samarbete och support

När du väljer att arbeta med ResMed och dess partners för att förse dina patienter med antiapnéskenan Narval CC™ ingår du i ett nätverk av sömnläkare och andra vårdgivare, välutbildade och ackrediterade dentallaboratorier, och förstås ResMed själv. 

Ett nätverk av samarbete

Framgångsrik behandling kräver ett nära samarbete mellan pålitliga vårdgivare.  Andra vårdgivare, som sömnläkare, har en viktig roll i korrekt diagnostisering och övervakning av patienter med obstruktiv sömnapné. Att arbeta med en sömnläkare kan ge ett nytt remissflöde av motiverade patienter som redan har genomgått många behandlingsformer. Du har en unik möjlighet att hjälpa dessa patienter.

Ett nätverk av support

ResMed har ett nätverk av välutbildade och ackrediterade dentallaboratorier i över tio länder i Europa och Mellanöstern. De använder molnteknik för att påskynda leveransen av antiapnéskenan Narval CC – en process som är snabbare än att skicka avtryck via post. Sedan tillhandahåller de personlig kvalitetskontroll innan de skickar den färdiga Narval CC-skenan till dig. 

De dentallaboratorier som samarbetar med ResMed kan också hjälpa dig att fylla i beställningsformuläret, tillhandahålla prisinformation och eftermarknadsstöd.  På så vis får du både lokal support genom dentallaboratorierna och förmånen att arbeta med en global ledare inom sömnbehandling

Riktlinjer från en global expert

ResMed tillhandahåller ett detaljerat kliniskt vårdprotokoll, som leder tandläkare genom hela processen, från patientidentifiering och kontraindikationer till tips om hur man får exakta avtryck och mått, från justering av retention till titrering och patientcompliance.