Narval CC: Stora idéer i en liten lösning | ResMed
Narval CC™: Stora idéer i en liten lösning
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Narval CC™: Stora idéer i en liten lösning

Narval CCTM: Stora idéer i en liten lösning

På ResMed anser vi att compliance och effektivitet har ett direkt samband med komfort.  I syfte att maximera komforten har  Narval CC™ utvecklats för att vara ett av de minsta och lättaste orala hjälpmedlen på marknaden.  

Genom att minska storleken på skenan med hjälp av lätta material har vi utökat utrymmet för tungan samtidigt som vi ger dig ökad rörelsefrihet. Narval CC är liten och diskret, lätt och stark, vilket uppmuntrar till konsekvent, nattlig användning som är så viktigt för långsiktig följsamhet och effektivitet.

  • 86 % av patienterna använder sin Narval CC varje natt.1
  • I en fem år lång klinisk studie genomförd av ResMed fann vi att patienterna i genomsnitt använde den 6,7 timmar per natt och 6,7 nätter i veckan.1

     

Innovation i arbete

ResMed har använt sig av varenda innovation som finns till deras förfogande för att optimera Narval CC. Användningen av biokompatibel polymer minskar risken för allergier och är så motståndskraftigt mot slitage att den till och med klarar av tandgnissel från patienter med bruxism.2 En patenterad artikulationsmetod gör det möjligt för dina patienter att sova med munnen stängd, samtidigt som de har möjligheten att öppna munnen och till och med dricka om de vill.  

Slutligen använder vi oss av en retentionsmetod som håller tag i några få väl förankrade tänder istället för att omsluta allihop – en konservativ metod som skyddar patientens tänder mot överdriven rörelse.

En anordning med kliniskt bevisad effekt från en expert inom sömnbehandling

Under de senaste 25 åren har vi på ResMed designat och utvecklat innovativa lösningar för att bekämpa obstruktiv sömnapné (OSA) och tillhörande luftvägsbesvär. Narval CC är en medicinteknisk produkt som har en kliniskt bevisad effekt1 och som är specialtillverkad av en expert inom sömnbehandling, och inte en tillverkare av tandläkarutrustning. Denna unika erfarenhet gör en stor skillnad i hur vi gör saker.  

 

Referenser

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Journaldata, konfidentiellt –Datoriserad simuleringsstudie av mekanisk styrka – Narval-skenor kan motstå tryckkrafter på över 500 N.