Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert | ResMed
Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert
Sjukvårdpersonal > Produkter > Narval CC > Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert

Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert

alt

Till skillnad från andra orala hjälpmedel är Narval CC™ en antiapnéskena som har en kliniskt bevisad effekt1 och som är specialtillverkad av en expert inom sömnbehandling, och inte en tillverkare av tandläkarutrustning.  Under de senaste 25 åren har vi på ResMed designat och utvecklat innovativa lösningar för att bekämpa obstruktiv sömnapné och tillhörande luftvägsbesvär. 

Bekvämlighet är nyckeln

På ResMed förstår vi att komfort är nyckeln till konsekvent nattlig användning, som är så viktigt för compliance och effektivitet på lång sikt. Därför har vi utformat Narval CC för att vara ett av de minsta och lättaste orala hjälpmedlen på marknaden. 

Innovation i arbete

ResMed har använt sig av varenda innovation som finns till deras förfogande för att optimera det orala hjälpmedlet Narval CC. Användningen av biokompatibel2 polymer minskar risken för allergier och den har utformats för att klara av tandgnissel från patienter med bruxism.3

En patenterad artikulationsmetod gör det möjligt för dina patienter att sova med munnen stängd4, samtidigt som de har möjlighet att öppna munnen och till och med dricka om de vill.  Och eftersom den håller tag i tänderna istället för att omsluta dem glider inte Narval CC runt i munnen eller fastnar i tänderna när man tar ut den.

Narval CC:s innovativa design minskar belastningen på patientens tänder och käkmuskler.4 Och den är utformad för att göra det lätt för tandläkaren att hitta precis rätt balans mellan komfort och behandlingseffektivitet. 

En medicinskt övervakad process

Lyckad behandling med ett oralt hjälpmedel kräver ett nära samarbete i ett effektivt nätverk av vårdgivare. Narval CC är en medicinteknisk produkt som ordineras efter en nattlig andningsregistrering och vars användning följer ett väletablerat kliniskt protokoll. Produkten kräver att en expert utför en dental bedömning, exakt tillpassning, övervakning av patientens tillstånd samt periodiska justeringar av anordningens framdragningsnivåer för att upprätthålla behandlingens effektivitet.  

Referenser

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lämplig nivå av biokompatibilitet påvisad av tester som baserats på riktlinjerna i ISO 10993-1:2009.
  3. Journaldata, konfidentiellt –Datoriserad simuleringsstudie av mekanisk styrka – Narval-skenor kan motstå tryckkrafter på över 500 N.
  4. Cheze et al. Impact on temporomandibular joint of two mandibular advancement device designs. ITBM-RBL 2006; 27:233-237