Bättre patientkomfort

Mindre obehag för patienten när avtrycket tas

Den intraorala skannern tar inte upp så mycket plats i patientens mun, och därmed blir risken för kräkreflexer mindre än vid traditionella avtryck. Vid användning av digitala avtryck upplevde endast 6 % av patienterna en kräkreflex.1 Generellt uppgav 76 % av patienterna som genomgick intraoral skanning för ett Narval CC-hjälpmedel att processen var bekvämare jämfört med traditionella avtryck, och 52 % uppgav att processen var snabbare.1 Generellt är det mycket tydligt att patienterna föredrar intraorala 3D-skanningar framför konventionella tandavtrycksmetoder.2

Komforten är viktigast

80 % av de patienter som provade ett Narval CC-hjälpmedel som tillverkats med intraoral skanning tyckte att hjälpmedlet var bekvämare än deras tidigare antiapnéskena.1 90 % av patienterna tyckte att den nya skenan var bekväm eller mycket bekväm.1

1. IOS European Controlled Product Launch (CPL) – intern ResMed-rapport, data i fil (konfidentiellt) – januari 2017 - kapitel 4.2 (Summary from 92 manufactured IOS MRD), 4.3 (Patients and practitioners feedback from 63 questionnaires). Utdrag från den här interna ResMed-rapporten:

·         95 % av antiapnéskenorna passade bra i patientens mun redan innan tandläkaren gjort några justeringar.

·         Inga klagomål eller produktreturer gjordes på grund av retentionsproblem.

·         15 patienter kunde jämföra IOS-antiapnéskenan med en skena de använt tidigare: 80 % av dem uppgav att den nya IOS-antiapnéskenan var bekvämare. De ”tidigare skenor” som de jämförde med var såväl Narval-skenor som skenor av andra varumärken. Dessutom rapporterade 76 % av de 46 patienter som gjort konventionella avtryck tidigare att det var mer behagligt att göra ett digitalt avtryck än ett konventionellt.

·         90 % av patienterna sade att IOS-antiapnéskenan var bekväm eller mycket bekväm.


2. Chalmers et al. Intraoral 3D Scanning or Dental Impressions for the Assessment of Dental Arch Relationships in Cleft Care: Which is Superior? Cleft Palate Craniofac J. 2016 Sep;53(5):568-77. doi: 10.1597/15-036. Epub 2015 Dec 1.

Är du intresserad av den helt digitala Narval CC-lösningen? Vi hjälper dig gärna att komma igång.

Kontakta oss

 

Fler fördelar

Hög noggrannhet

Intraoral skanning förenklar utprovningen, i och med att betydligt färre justeringar behövs. 95 % av alla hjälpmedel har rätt passform redan vid första utprovningen, alltså utan några som helst justeringar.

Effektivare arbete på kliniken

Den här digitala lösningen sparar tid i dina behandlingar. Du behöver inte göra några fysiska försändelser och det finns inga fysiska modeller att arkivera. Du kan beställa online och få ett helt digitalt utformat Narval CC-hjälpmedel på bara tio arbetsdagar.