Narval CC
Narval CC

Få fler alternativ för behandling av snarkning och sömnapné

Hjälp dina patienter att återfå sin sömn med det orala hjälpmedlet Narval CC™ 

Narval CC, 100% digital tillverkningsprocess

Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert

 

Till skillnad från andra orala hjälpmedel är Narval CC en antiapnéskena som har en kliniskt bevisad effekt1 och som är specialtillverkad av en expert inom sömnbehandling, och inte en tillverkare av tandläkarutrustning.

Se hur vi har använt vår innovation till att skapa ökad patientkomfort 

Specialtillverkad för komfort

 

En nyligen genomförd jämförande studie visade att ett specialtillverkat oralt hjälpmedel minskar snarkning dubbelt så effektivt som en termoplastisk antiapnéskena som inte är specialtillverkad.2
De har högre compliance-grad – 94 % mot 69 % – och patienter föredrar sannolikt de specialtillverkade hjälpmedlen (82 %).2

Upptäck hur ResMeds personligt anpassade design och tillverkningsteknik leder till komfort och compliance.

Narval CC ger resultat

 

Narval CC är liten och diskret, lätt och stark, vilket gör det lätt för patienter att använda den varje natt.

 

  • Narval CC stoppar effektivt höga snarkningar hos nästan 90 % av de patienter som använder den.1
  • Nästan 80 % av de som använder Narval CC för att bekämpa sin sömnapné såg sitt apné-hypopnéindex (AHI) minska med över 50 %.

 

Granska mer klinisk evidens på att Narval CC fungerar.

Antiapnéskenan Narval CC

- Diskret och användarvänlig

- Specialtillverkad för komfort

- Ett kliniskt bevisat alternativ till CPAP1

Få komplett information om huvudegenskaperna hos Narval

Narval CC

left-rotate right-rotate

Vem kan använda Narval CC?

Narval CC är förstahandsvalet för

  • halssnarkare som inte har obstruktiv sömnapné (OSA)
  • snarkare med mild till måttlig OSA 

Få information om vilka som är potentiella kandidater för Narval CC – och vilka som inte är det.

 

 

Ett nätverk av samarbete

 

Framgångsrik behandling kräver ett nära samarbete i ett effektivt nätverk av vårdgivare. Narval CC är en medicinteknisk produkt som ordineras efter en nattlig andningsregistrering och vars användning följer ett väletablerat kliniskt protokoll. Produkten kräver att en expert utför en dental bedömning, exakt tillpassning, övervakning av patientens tillstånd samt periodiska justeringar av anordningens framdragningsnivåer för att upprätthålla behandlingens effektivitet. 

Varför Narval CC?

Ett oralt hjälpmedel från experten inom sömnbehandling
Specialtillverkad med CAD/CAM-teknik
Kliniskt bevisade resultat1

Referenser

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Vanderveken et al. Comparison of a custom-made and thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178 (2):197-202.