Vem kan använda Narval CC?

Narval CC är förstahandsvalet för

  • halssnarkare som inte har obstruktiv sömnapné (OSA)
  • snarkare med mild till måttlig OSA 

Få information om vilka som är potentiella kandidater för Narval CC – och vilka som inte är det.

 

 

Få fler alternativ för behandling av snarkning och sömnapné

       

Help your patients reclaim their sleep with the Narval CC™ oral appliance

 

Ett oralt hjälpmedel från en sömnexpert

 

Till skillnad från andra orala hjälpmedel är Narval CC en antiapnéskena som har en kliniskt bevisad effekt1 och som är specialtillverkad av en expert inom sömnbehandling, och inte en tillverkare av tandläkarutrustning.

Se hur vi har använt vår innovation till att skapa ökad patientkomfort 

Specialtillverkad för komfort

 

En nyligen genomförd jämförande studie visade att ett specialtillverkat oralt hjälpmedel minskar snarkning dubbelt så effektivt som en termoplastisk antiapnéskena som inte är specialtillverkad.2
De har högre compliance-grad – 94 % mot 69 % – och patienter föredrar sannolikt de specialtillverkade hjälpmedlen (82 %).2

Upptäck hur ResMeds personligt anpassade design och tillverkningsteknik leder till komfort och compliance.

Antiapnéskenan Narval CC

 

  • Diskret och användarvänlig
  • Specialtillverkad för komfort
  • Ett kliniskt bevisat alternativ till CPAP1 

Få komplett information om huvudegenskaperna hos Narval CC 

Få fler alternativ för behandling av snarkning och sömnapné

 

Hjälp dina patienter att återfå sin sömn med det orala hjälpmedlet Narval CC™

Narval CC ger resultat

 

Narval CC är liten och diskret, lätt och stark, vilket gör det lätt för patienter att använda den varje natt.

 

  • Narval CC stoppar effektivt höga snarkningar hos nästan 90 % av de patienter som använder den.1
  • Nästan 80 % av de som använder Narval CC för att bekämpa sin sömnapné såg sitt apné-hypopnéindex (AHI) minska med över 50 %.

 

Granska mer klinisk evidens på att Narval CC fungerar.

How to buy

 

You can purchase the Narval CC oral appliance through a dentist who specialises in dental sleep therapy.  Ask for your sleep physician for a referral or contact us for help.

Product support

 

Caring for your device

Narval CC User Guide

Narval CC Extended Warranty