Standardluftfilter

  • Standardluftfilter ger effektiv luftfiltrering för dina ResMed S9™- och Air10™- sömnbehandlingsapparater.

    Dessa engångsfilter kan hjälpa till att skydda apparaterna från kontaminering av smuts och katthår, vilket hjälper dina patienter att andas ren luft. Luftfiltren ska bytas ut var sjätte månad eller oftare om det uppstår hål, eller blir igentäppt av smuts eller damm.