Remote Alarm II och kabel till sjukhusets larmsystem

  • Med Remote Alarm II utökas funktionsområdet för ventilatorsystemen Stellar™ och Astral™, så att apparaten kan användas både på sjukhus och i hemmet för patienter som behöver noggrannare övervakning. Kabeln för sjukhuslarmsystem innebär en praktisk lösning för anslutning av Stellar- eller Astral-apparaten direkt till systemet för sköterskeanrop på den centrala sjuksköterskeexpeditionen på sjukhus och andra vårdinrättningar. Med fjärrlarm kan vårdare och vårdpersonal gå från patientens säng utan att göra avkall på säkerheten. Det är enkelt att ändra inställningarna för de justerbara alarmen och de kan snabbt kopplas på eller av, och fasta alarm (hög, medelhög och låg prioritet) ger extra säkerhet och trygghet. Alla larm kan styras med Remote Alarm-modulen, på upp till 20 meters avstånd. Därmed kan larmsignalen också nå områden där patienter behöver särskild övervakning, till exempel barnavdelningar.