Hypoallergeniska luftfilter | ResMed
Hypoallergeniska luftfilter
Sjukvårdpersonal > Produkter > Tillbehör > Hypoallergeniska luftfilter

Hypoallergeniska luftfilter

Hypoallergeniska luftfilter

De hypoallergeniska luftfiltren för våra S9™- och Air 10-behandlingsapparater är gjorda av en materialblandning som förhindrar att både fina och större partiklar når patientens luftvägar.

Luftfiltret på en CPAP-maskin bör bytas ut var sjätte månad, eller oftare vid behov.

ResMeds hypoallergeniska luftfilter är särskilt användbara om din patient lider av hösnuva eller andra luftburna allergier.

close-icon

Viktiga funktioner

  • Våra luftfilter är tillverkade av en kombination av material för effektiv hypoallergenisk verkan.
  • Ena sidan av det hypoallergeniska filtret blockerar fina partiklar medan den andra stoppar större partiklar som t.ex. hår eller mjällkvalster.

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten

Fler produkter

Standardfilter ger effektiv luftfiltrering för ResMeds behandlingsapparater S9 och Air 10.

Filterskyddet S9 kan användas på alla behandlingsapparater i S9-serien.