Hypoallergeniska luftfilter

  • De hypoallergeniska luftfiltren för våra S9™- och Air 10-behandlingsapparater är gjorda av en materialblandning som förhindrar att både fina och större partiklar når patientens luftvägar.

    Luftfiltret på en CPAP-maskin bör bytas ut var sjätte månad, eller oftare vid behov.

    ResMeds hypoallergeniska luftfilter är särskilt användbara om din patient lider av hösnuva eller andra luftburna allergier.