ClimateLineMAX TM Oxy

  • ClimateLineMAX Oxy-slangen är perfekt för patienter som använder en S9™-apparat och behöver extra syrgas. Den kan kopplas in på apparatens baksida så att man slipper krångla med en separat slangkoppling till masken, och syrgasen kan på detta sätt blandas helt med den varma, befuktade luften.

Viktiga funktioner

  • Sparar värdefull tid genom att man slipper koppla in separata syrgasslangar.
  • Nätt och smidig design ger bättre patientkomfort tack vare ökad rörlighet och minskad dragbelastning på masken.
  • Tål de högre bileveltryck som behövs för att behandla utmanande patienter med obstruktiva lungsjukdomar.

Beställa produkt

Fler produkter

SlimLine luftslang med liten diameter är oerhört lätt och böjlig, och eliminerar nästan helt risken för dragning på slangen.

Våra standardslangar passar till samtliga ResMeds sömnbehandlingsapparater.

Vår slangisolering maximerar värmeisoleringen längs slangen under CPAP-behandling, vilket ger Ökad komfort och motverkar kondens.