Sjukhusvagn | ResMed
Sjukhusvagn

Sjukhusvagn

Sjukhusvagn

ResMeds sjukhusvagn har en intelligent design för transport av patientens AstralTM 100 eller AstralTM 150 livsuppehållande ventilator på sjukhus eller annan vårdinrättning.

Vagnen rymmer även kompatibla tillbehör som t.ex. en syrgasflaska, en extern befuktare och en slanghållare. Som tillval finns ett grenuttag, som sitter i mittkonsolen och är godkänt för medicinskt bruk, vilket ger dig möjlighet att koppla in flera elektriska apparater med bara en kabel. Det eliminerar behovet av flera elkablar vilket gör det enklare och mer praktiskt att förflytta ventilerade patienter.

Med en effektiv design och oinskränkt rörlighet är sjukhusvagnen en komplett allt-i-ett-lösning som passar i olika typer av sjukhusmiljöer. 

close-icon

Viktiga funktioner

  • Sjukhusvagnen går att använda med båda ventilatorerna i Astral-serien. Den har konstruerats för att rymma ventilatorn och hela sortimentet av kompatibla tillbehör.
  • Vagnen är smidig, stabil och lättrörlig, och förflyttas enkelt vid sidan av patienten. Hjulen är låsbara och har utformats för att glida mjukt över ojämna ytor.
  • Befuktarfästet gör att man i ett enda enkelt steg kan hänga på en extern befuktare.
  • Som tillval finns en förvaringskorg där man får plats för extra föremål så att förflyttning av patienten kan ske på ett ännu effektivare sätt. 

Beställa produkt

Vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning av produkten

Fler produkter

ResMeds standardvagn har plats för ventilatorn, befuktaren och alla eventuella tillbehör vilket gör det enkelt att transportera systemet som en enda enhet.